Jönköpings kommun

Introduktions­program

Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

De fyra programmen är

  • programinriktat val (IMV)
  • yrkesintroduktion (IMY)
  • individuellt alternativ (IMA)
  • språkintroduktion (IMS)

Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan. Efter utbildningen får du ett studiebevis.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola.

pdf: Information om introduktionsprogramPDF

Programinriktat val

Programinriktat val (IMV) är för dig som saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs för att vara behörig till ett nationellt program.

Minst sex godkända betyg
Du behöver ha minst sex godkända betyg för att kunna gå programinriktat individuellt val. För att bli antagen ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Grundskoleämnen som du inte har godkänt i
Utbildningen kommer att innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett nationellt program.

När du uppnår behörighet till ett nationellt program kan du tas in på det programmet.

Så här söker du
Programinriktat val söker du via ansökningswebben.

Ansökningswebbenlänk till annan webbplats

Yrkes­introduktion

Yrkesintroduktion (IMY) är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på programinriktat individuellt val eller på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att du ska kunna få ett arbete eller för att du ska kunna söka till ett yrkesprogram. Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling.

Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare på ett yrkesprogram.

Program inom Yrkesintroduktion på kommunala gymnasieskolor:

Barn- och fritidsprogrammet (IMYBF)

Bygg- och anläggningsprogrammet (IMYBA)

El- och energiprogrammet (IMYEE)

Fordons- och transportprogrammet (IMYFT)

Handels- och administrationsprogrammet (IMYHA)

Hotell- och turismprogrammet (IMYHT)

Industritekniska programmet (IMYIN)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (IMYRL)

Vård- och omsorgsprogrammet (IMYVO)


Så här söker du
Yrkesintroduktion söker du via ansökningswebben.

Ansökningswebbenlänk till annan webbplats

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ (IMA) är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan. Du saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling.

Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Så här söker du
Du gör din intresseanmälan till IMA genom att lämna in blanketten "Anmälan till individuellt alternativ" till din studie- och yrkesvägledare.

Blankett: Anmälan till individuellt alternativ PDF

Språk­introduktion

Du som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket kan gå Språkintroduktion (IMS).

Utbildningen kommer att innehålla undervisning i svenska och kan också innehålla andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling.

Efter utbildningen kan du läsa vidare i gymnasieskolan eller i annan utbildning.

Så här söker du
Du gör din intresseanmälan till IMS genom att lämna in blanketten "Anmälan till Språkintroduktion" till din studie- och yrkesvägledare.

Blankett: Anmälan till språkintroduktion, IMSPDF