Jönköpings kommun

Gy25

Illsustration med pilar som visar mot GY25 och förmedlar att ämnesbetyg införs för gymnasiskolan och anpassad gymnasieskola

Här får du aktuell information om Gy25 som gäller gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Gy25 gäller från 1 juli 2025, alltså för dig som börjar gymnasiet läsåret 2025/26 (eller senare).

Den 1 juli 2025 blir det stora förändringar i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Då införs Gy25 med ämnesbetyg, uppdaterat innehåll i ämnesplaner och andra styrdokument.

Allt innehåll på den här sidan är hämtat från Skolverket.se och kommer att uppdateras löpande allt eftersom Skolverket publicerar mer information om Gy25.

Ämnesbetyg ersätter kursbetyg

Med Gy25 delas ämnen in i nivåer. Eleverna kommer att få betyg efter varje nivå men det är det sista godkända betyget som gäller när eleven är klar med ämnet. Elevernas betyg kommer därför tydligare att visa vad de kan i slutet av sina studier.

Illustration som visar elever som berörs av att ämnesbetyg införs

Varför införs ämnesbetyg istället för kursbetyg?

Förhoppningen är bland annat att ämnesbetyg ska:

 • ge bättre förutsättningar för fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla elevens kunskaper i ämnet som helhet
 • ge mer fokus på undervisning och på att stödja elevers kunskapsutveckling än på täta bedömningstillfällen
 • öka motivationen hos elever när de får mer tid att utveckla kunskaper och då tidiga misslyckanden kommer att spela mindre roll.

Ämnesplan

Liksom idag har varje ämne ett syfte, men nu är ämnena indelade i nivåer. Antalet nivåer i ett ämne kan variera, mellan 1 och 5. I exemplet har ämnet tre nivåer. Varje nivå har ett centralt innehåll som breddas och fördjupas genom nivåerna, men betygskriterierna är nu gemensamma för hela ämnet.

Tidslinje som visar viktiga datum för ansökan och antagning till gymnasiet

Betyget på en högre nivå ersätter betyget på en lägre nivå så länge betygen är godkända. E-A på en högre nivå ersätter alltså betyg på lägre nivå i ämnet.

Betyg E-A på den sista nivån eleven läser blir elevens slutliga betyg i ämnet. På så sätt speglar betyget vad eleven kan i slutet av sina studier i ämnet.

Källa: Skolverket
Bild: Skolverket

Uppdaterade ämnen

Alla ämnen är uppdaterade för att hänga med i utvecklingen inom t ex teknik, hållbar utveckling och jämställdhet.

Tidslinje som visar viktiga datum för ansökan och antagning till gymnasiet

 

Källa: Skolverket
Bild: Skolverket

Nya ämnen

Skolverket har i samband med Gy25 valt att ta fram ett antal helt nya ämnen utifrån teknik- och samhällsutveckling och efterfrågan från bransch och lärosäten. Här listas några av dessa ämnen (alla ämnen finns på Skolverket.se).

 • Artificiell intelligens
 • Kreativt skrivande (eng/sv)
 • Tillämpad psykologi
 • Siminstruktör
 • Makt, normer och kön
 • Hälsa och välbefinnande
 • Solcellsmontering
 • Politik och hållbar utveckling

Källa: Skolverket

Mer information om Gy25

Skolverket kommer att lägga upp material om Gy25 på Skolverket.se och på Utbildningsguiden under hösten 2024 för att du som nu går i årskurs 8 ska kunna göra ett bra val till gymnasiet.

Utbildningsguiden, Skolverket Länk till annan webbplats.

Skolverket.se Länk till annan webbplats.

Källa: Skolverket