Jönköpings kommun

Spetsutbildningar

På Per Brahegymnasiet erbjuds riksrekryterande estetiska spetsutbildningar inom inriktningarna Bild och form, Estetik och media, Musik samt Teater. Här erbjuds du utbildningar med hög kvalité där du ges möjlighet att utveckla dina estetiska förmågor.

Samarbete med högskolan

För att få driva en riksrekryterande estetisk spetsutbildning krävs att man har samarbete med högskola eller universitet. Per Brahegymnasiets samarbetspartner är; Jönköping University (JU), Högskolan för design och konst i Göteborg (HDK) och Högskolan för scen och musik i Göteborg (HSM). Samarbetet innebär att du genom bland annat studieresor och besök från högskola och universitet kommer vara väl förberedd till högre studier inom ditt utbildningsområde.

Färdighetsprov

Vid urval bland behöriga sökande till en riksrekryterande estetisk spetsutbildning för
det estetiska programmet i gymnasieskolan ska, förutom till betygen från grundskolan, hänsyn tas till ett prov för bedömning av den sökandes färdigheter. Per Brahegymnasiet ansvarar för färdighetsprovet, du kan läsa mer om detta på deras hemsida.

pdf; Allmän information om färdighetsprov på Per Brahegymnasiet Pdf, 177.2 kB.

Vidare studier

Det estetiska programmet är högskoleförberedande och spetsutbildningarna ger dig mycket goda förutsättningar att söka vidare till olika utbildningar på högskola och universitet, både inom de estetiska- och andra utbildningsområden.

På Per Brahegymnasiets hemsida kan du läsa mer om vilka behörigheter och meritpoäng du får med dig från Estetiska programmet.

Per Brahegymnasiet, Estetiska programmet Länk till annan webbplats.

 

Bild och form

Konst och design är en riksrekryterande spetsutbildning på Estetiska programmet, inom inriktningen Bild och form på Per Brahegymnasiet.

Utbildningen kombinerar hantverksmässiga färdigheter och teoretiska kunskaper
inom konst- och produktutveckling vilket tillsammans med en bred digital kompetens ger dig en god grund för fortsatta högskolestudier och framtida yrkesverksamhet inom konst- och designområdet. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att skapa och kommunicera dina tankar samt utveckla idéer både genom enskilda arbeten och gemensamma projekt.

Reflektion och analys ingår som viktiga delar i utbildningen och du kommer att arbeta med en digital portfolio där du visar hela din arbetsprocess i text och bild. Era arbeten kommer att synas ute i samhället och möta en publik. Under utbildningen får ni uppleva att konst och design fyller en viktig funktion och har en plats i vårt samtida kulturliv och i det moderna samhället.

Ansökningskod

ESBIL0S

Estetiska programmet; Bild och formgivning (spetsutbildning) är riksrekryterande.

Estetik och media

Digital design är en riksrekryterande spetsutbildning på Estetiska programmet, inom inriktningen Estetik och media på Per Brahegymnasiet.

Utbildningen ger dig praktiska kunskaper i digital design t. ex. inom grafisk layout, stillbild, rörlig bild och animation. Utbildningen ger dig också goda kunskaper i kommunikation. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att skapa och kommunicera dina tankar samt utveckla idéer både genom enskilda arbeten och gemensamma projekt.

Arbetsprocessen kommer att dokumenteras digitalt både för att visa på din
utveckling och för att du ska ha möjliga färdighetsprov till att söka högre konstnärliga utbildningar med. Era arbeten kommer att synas ute i samhället och möta en publik, både traditionellt i utställningshallar men också digitalt och du kommer därför att tränas på att presentera dina produktioner på ett professionellt vis.

Ansökningskod

ESEST0S

Estetiska programmet; Estetik och media (spetsutbildning) är riksrekryterande.

Musik

Musiker är en riksrekryterande spetsutbildning på Estetiska programmet, inom inriktningen Musik på Per Brahegymnasiet.

Utbildningen fördjupar kvalitén när det gäller kommunikation och samspel i ensemblespel. Du ges möjligheter till utveckling på ditt instrument eller din sång och i olika ensembler, både volkalt och intrumentalt. Konserter och framträdanden kommer att ha en central plats i din utbildning. Utbildningen ger dig en god grund för fortsatta högre musikstudier och framtida yrkesverksamhet inom musik.

Ansökningskod

ESMUS0S

Estetiska programmet; Musik (spetsutbildning) är riksrekryterande.

Teater

Scenkonst teater är en riksrekryterande spetsutbildning på Estetiska programmet, inom inriktningen Teater på Per Brahegymnasiet.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa din konstnärlighet inom teater som scenkonstområde. Genom att skapa teaterföreställningar i olika konstnärliga praktiker får du som elev möjlighet att kommunicera dina tankar och utveckla idéer både enskilt och i grupp. Under utbildningen får du uppleva att teater som scenkonst fyller en viktig funktion och har en plats i vårt samtida kulturliv och i det moderna samhället.

På spetsutbildningen i teater får du utveckla din kreativitet, fantasi och konstnärliga lust.

Ansökningskod

ESTEA0S

Estetiska programmet; Teater (spetsutbildning) är riksrekryterande.

Foto: En Produktionsbyrå