Jönköpings kommun

Frågor och svar

Det finns många frågor inför att söka till gymnasiet, här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna. Hittar du inte svar på din fråga? Ställ då din fråga till oss via epost: gymnasieantagningen@jonkoping.se

Frågor om inloggning

Hur får jag inloggnings­uppgifter till ansöknings­webben?

Du som går i årskurs 9 på en grundskola i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö eller Vaggeryd beställer ditt lösenord på ansökningswebben (klicka på "Hämta ditt lösenord här").

Lösenordet skickas till den mailadress som finns registrerad hos oss, vanligtvis din e-post i skolan.

Användarnamn är ditt personnummer (10 siffror).

Spara dina inloggningsuppgifter
Håll god ordning på dina inloggningsuppgifter, du kommer att behöva använda dem vid flera tillfällen under antagningen till gymnasiet.

Söka om
Går du redan på gymnasiet men vill söka om kontaktar du studie- och yrkesvägledare på din nuvarande skola för att få hjälp med inloggningsuppgifter.

Ansökningswebben Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till SYV

Hur får jag ett nytt lösenord?

Du beställer ett nytt lösenord på ansökningswebben, klicka på "Hämta ditt lösenord här". Lösenordet skickas till den e-postadress som finns registrerad hos oss, vanligtvis din e-post i skolan. Det kommer att visas en röd text med information om att lösenordet har skickats.

Användarnamn är ditt personnummer (10 siffror).

Ansökningswebben Länk till annan webbplats.

Jag kommer inte åt den e-postadress som lösenordet skickas till, hur ändrar jag e-postadress?

Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller skicka e-post till oss på gymnasieantagningen@jonkoping.se från den e-postadress du vill att lösenordet ska skickas till.

I mejlet skriver du att du vill byta e-postadress och anger ditt namn och personnummer (10 siffror). Vi skickar en bekräftelse när e-postadressen är bytt.

Kontaktuppgifter till SYV

Frågor om behörighet och betyg

Jag saknar godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk. Vilka utbildningar är jag behörig till?

Saknar du godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan är du inte behörig till nationellt program eller till programinriktat val.

Du är behörig till yrkesintroduktion (IMY) och till individuellt alternativ (IMA). Är du nyanländ kan du även vara behörig till språkintroduktion (IMS) beroende på hur länge du har varit i Sverige.

Vänd dig gärna till din studie- och yrkesvägledare för att få mer information.

Kontaktuppgifter till SYV

Information om introduktionsprogram

Jag är obehörig till det program jag har sökt, kan jag bli antagen ändå?

För att kunna vara med och konkurrera om plats på det program du söker behöver du ha den behörighet som krävs. Kraven på behörighet ser olika ut för olika program.

Information om behörighet

 

Saknar du godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan är du inte behörig till nationellt program eller till programinriktat val. Du är behörig till yrkesintroduktion (IMY) och till individuellt alternativ (IMA). Är du nyanländ kan du även vara behörig till språkintroduktion (IMS) beroende på hur länge du har varit i Sverige.

Vänd dig gärna till din studie- och yrkesvägledare för att få mer information.

Kontaktuppgifter till SYV

Hur räknar jag ut mitt meritvärde?

För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa ämnesbetygen plus moderna språk som språkval om du har läst det. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. Har du inte läst moderna språk som språkval blir ditt maximala meritvärde 320 poäng.

För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med. Ditt meritvärde läggs då ihop med poängen från ditt färdighetsprov.

Betygsvärdena

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0 (dvs. icke godkänt)

Mina betyg på ansökningswebben stämmer inte, vad ska jag göra?

Kontakta din nuvarande skola om något av dina betyg på ansökningswebben inte stämmer. Om din skola har gjort en ändring i ditt betyg behöver rektor skicka in det nya betyget till oss på gymnasieantagningen.

Frågor om ansökan

Hur gör jag mitt gymnasieval?

Är du folkbokförd i Jönköpings, Aneby, Habo, Mullsjö eller Vaggeryds kommun gör du din ansökan via ansökningswebben. Du gör ditt val till gymnasiet under perioden 10 januari-10 februari.

Följ gärna vår steg-för-steg guide när du gör din ansökan. Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola för att få vägledning och mer information om din ansökan.

Steg-för-steg-guide Pdf, 351.6 kB.

Kontaktuppgifter till SYV

Hur ska jag rangordna mina val?

I din ansökan ska du rangordna dina val. Den utbildning du helst vill gå, ditt förstahandsval ska stå överst och ha valnummer 1 (valnr1). Den utbildning du näst helst vill gå ska rangordnas som valnummer 2 (valnr2) i din ansökan o.s.v. Det viktigt att du lägger de utbildningar du helst vill gå högst upp i din ansökan.

Du kan bara komma in på ett av dina val. Alla val som ligger under det val som du blir antagen till stryks från din ansökan. Detta gäller även om du söker utbildningar i flera kommuner och blir antagen till flera utbildningar.

Skulle du inte komma in på ditt förstahandsval utan på ett lägre val, kan du välja att stå som reserv på dina högre val.

Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola för att få vägledning och mer information om din ansökan.

Kontaktuppgifter till SYV

Jag vill ändra i mitt gymnasieval, hur gör jag?

Vill du ändra i ditt gymnasieval ska du alltid kontakta din studie- och yrkesvägledare. Låt val som du inte är behörig till ligga kvar i din ansökan, du kan inte bli antagen till dessa val.

Ansökan

Kontaktuppgifter till SYV

Vad ska jag göra med min kvittens (min utskrivna ansökan)?

Skriv under din kvittens och lämna den till din studie- och yrkesvägledare. Om du inte går i skolan eller om du bor utomlands skickar du din kvittens till oss på gymnasieantagningen på e-post gymnasieantagningen@jonkoping.se.

Kontaktuppgifter till SYV

Hur får jag information om färdighetsprov på Estetiska programmet?

Det är skolorna själva som ansvarar för färdighetsproven. Om du har frågor kan du vända dig till SYV eller rektor på den skola som du söker Estetiska programmet på.

Jönköpings Musikgymnasium Länk till annan webbplats.Per Brahegymnasiet Länk till annan webbplats.

Jag ska flytta till Jönköpings kommun under pågående läsår, hur får jag en plats på gymnasiet?

Det är flera delar vi behöver ta hänsyn till innan vi kan fatta beslut om antagning till någon av våra gymnasieskolor. För att kunna hjälpa dig att få en plats på gymnasiet ber vi att du mejlar följande uppgifter till oss:

 • Namn och personnummer
 • När du kommer att flytta, och gärna till vilken adress du kommer att flytta
 • Kopia på din individuella studieplan
 • Telefonnnummer som vi kan nå dig på

När vi har fått dina uppgifter hör vi av oss till dig med mer information.

Vår e-postadress

gymnasieantagningen@jonkoping.se

Flytta till Jönköpings kommun

Vilka program kommer inte att starta nästa läsår?

Här kan du se vilka utbildningar som inte startar läsåret 2024/25.

Utbildningar som inte startar läsåret 2024/25

Frågor om antagning och antagningsbesked

När får jag mitt antagningsbesked?

Preliminärt antagningsbesked
Från och med den 10 april kan du som är folkbokförd i Jönköpings, Aneby, Habo, Mullsjö eller Vaggeryds kommun logga in på ansökningswebben och se ditt preliminära antagningsbesked.

Slutligt antagningsbesked
Från och med den 1 juli kan du som är folkbokförd i Jönköpings, Aneby, Habo, Mullsjö eller Vaggeryds kommun logga in på ansökningswebben och se ditt slutliga antagningsbesked.

Är du folkbokförd i en annan kommun och söker utbildning i Jönköpings kommun, Vaggeryds kommun eller i Region Jönköpings län får du ditt preliminära antagningsbesked med posten. Ditt preliminära antagningsbesked postas den 10 april och ditt slutliga antagningsbesked postas den 1 juli.

Ansökningswebben Länk till annan webbplats.

Hur får jag mitt antagningsbesked?

Du som sökt via ansökningswebben loggar in där för att se ditt antagningsbesked.

Söker du utbildningar i vårt antagningsområde men är folkbokförd i annan kommun får du hem ditt antagningsbesked med posten.

Hur svarar jag på mitt antagnings­besked?

Preliminärt antagningsbesked

Du ska inte svara på det preliminära antagningsbeskedet

Slutligt antagningsbesked
Du loggar in på ansökningswebben för att svara på antagningsbeskedet.

Om du har sökt en utbildning utanför vårt antagningsområde (Jönköping, Vaggeryd, Stora Segerstad Naturbrukscentrum och Tenhults Naturbruksgymnasium) får du ett antagningsbesked från varje antagningsområde.

Om du söker utbildning i flera kommuner är det viktigt att du svarar på alla dina slutliga antagningsbesked.

Under "Antagning" (rubriken Slutligt antagningsbesked 1 juli) kan du se information om vad de olika svarsalternativen betyder.

Antagning

När ska jag svara på mitt slutliga antagningsbesked?

Senast den 31 juli ska du svara på ditt slutliga antagningsbesked. Alla svarar digitalt på sitt slutliga antagningsbesked.

Ansökningswebben Länk till annan webbplats.

Jag står som reserv. När får jag reda på om jag kommer in?

Den 7 augusti 2024 gör vi den första reservantagningen. Då har svaren från alla elever registrerats och det kan ha blivit lediga platser.

Du som blir antagen under reservantagningen kommer att få ett sms med information att omgående logga in på ansökningswebben och svara på erbjuden plats.

Reservantagning kommer att göras varje måndag, onsdag och fredag fram till och med 15 september.

Jag står som reserv nummer 3. Hur stor chans har jag att komma in?

Det är omöjligt att svara på hur stor chans man har att komma in, men det finns några saker man kan titta på för att skapa sig en uppfattning om antagningsläget:

 • antal platser på programmet
 • antal sökande
 • meritvärdet.

Se Statistik på ansökningswebben Länk till annan webbplats.

Jag har kommit in på mitt förstahandsval men vill hellre tacka ja till ett lägre val

Antagningssystemet hanterar valen i den ordningen du har rangordnat dem. Har du blivit antagen till ditt förstahandsval stryks alla valalternativ som står efter ditt förstahandsval och de är därmed inte längre aktuella. De platserna har gått till andra sökanden.

Tackar du nej till platsen på ditt förstahandsval står du utan plats till gymnasiet och måste göra en sen ansökan för att konkurrera om lediga platser på de program du vill söka. Vi rekommenderar att du vänder dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola innan du tackar nej till ditt förstahandsval.

Gör en sen ansökan
Är du intresserad av lägre valnummer måste du göra en sen justering i ditt gymnasieval.

På sidan Ansökan kan du läsa mer om hur du gör en sen justering. Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola för att få vägledning och mer information.

Ansökan

Kontaktuppgifter till SYV

Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats på mitt förstahandsval (Valnr1)?

Tackar du nej till platsen på ditt förstahandsval står du utan plats till gymnasiet och måste göra en sen ansökan för att konkurrera om lediga platser på de program du vill söka. Vi rekommenderar att du vänder dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola innan du tackar nej till ditt förstahandsval.

Kontaktuppgifter till SYV

Jag har kommit in på mitt andra­handsval (Valnr2) och står som reserv till mitt första­handsval (Valnr1). Men jag står hellre som reserv till mitt tredje­handsval (Valnr 3).

Antagningssystemet hanterar valen i den ordningen du har rangordnat dem. Om du har kommit in på ditt andrahandsval (Valnr2) och står som reserv på ditt förstahandsval (Valnr1), så är det detta som gäller.

Alla valalternativ som står efter ditt andrahandsval (Valnr 2) ”faller” bort och är inte längre aktuella. De platserna har gått till andra sökanden.

Gör en sen justering
Är du intresserad av lägre valnummer måste du göra en sen justering i ditt gymnasieval.

På sidan Ansökan kan du läsa mer om hur du gör en sen justering. Vänd dig gärna till din studie- och yrkesvägledare för att få mer information.

Ansökan

Hur kan lägsta meritvärdet i den slutliga antagningen vara så mycket högre än i den preliminära antagningen?

Den preliminära antagningen presenteras den 10 april och är baserad på ditt höstterminsbetyg från årskurs 9. Det preliminära antagningsbeskedet ger dig en uppfattning om hur ditt meritvärde ligger till i jämförelse med övriga sökande.

Det slutliga antagningsbeskedet presenteras den 1 juli och det är baserat på ditt slutbetyg från årskurs 9.

Det preliminära resultatet förändras ofta till den slutliga antagningen. Det beror bland annat på att många elever har ett högre meritvärde i sitt slutbetyg än i höstterminsbetyget från årskurs 9. Många elever gör också ändringar i sin ansökan under justeringsperioden 10 april-10 maj vilket påverkar lägsta meritvärde och medelmeritvärde i den slutliga antagningen.

Vänd dig gärna till din studie- och yrkesvägledare för att få mer information.

Ansökningswebben Länk till annan webbplats.

Varför har jag fått ett högre turordnings­nummer i reserv­antagningen?

Ibland händer det att elever backar i turordningen på reservlistan. Det beror på att det tillkommit en sökande som har ett högre meritvärde. Har du gjort ett sent val är ditt reservnummer rörligt och uppdateras vid varje reservantagning. Elever som har sökt programmet under ordinarie ansökningsperiod och är folkbokförda i antagningsområdet är i första kön till lediga platser.

Frågor om gymnasiet

Hur är det att läsa ett program i lärlingsform?

Programmet har samma kurser som när det är skolförlagt men det är ett annat sätt att gå i skolan. Du lär dig massor av att jobba på en arbetsplats och det passar många bättre än att läsa allt i skolan. Lärlingsutbildningen ger dig många valmöjligheter efter gymnasiet. Du får en yrkesexamen och du får arbetslivserfarenhet och kontakter inom arbetslivet.

Frågor och svar om Lärlingsakademin Länk till annan webbplats.

Jag vill kombinera mina gymnasiestudier med min idrott, vilka möjligheter finns?

Sanda Idrottscentrum bedriver idrottsutbildning på skoltid som en del i gymnasieutbildningen. Målsättning är att erbjuda en miljö där gymnasiestudierna kan kombineras med idrott på alla nivåer.

 • RIG, Riksidrottsgymnasiet (Riksrekryterande utbildning)
 • NIU, Nationell idrottsutbildning
 • LIU, Lokal idrottsutbildning

På sidan Idrottsutbildningar på gymnasiet kan du läsa mer om hur en ansökan till RIG, NIU och LIU går till.

Idrottsutbildningar på gymnasiet

Jag vill gå i samma klass som min kompis, hur gör jag?

Varje gymnasieskola ansvarar för sin egen klassplacering. Kontakta den gymnasieskola som du blivit antagen till om du har särskilda önskemål om klassplacering.

Kan jag få inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som på grund av lång resväg tillfälligt måste bosätta dig på skolorten. Det är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor.

Inackorderingstillägg, offentlig huvudman (kommun och landsting)
På Jönköpings kommuns hemsida kan du läsa anvisningar om vad som gäller för inackorderingstillägg inom offentlig huvudman. Där finns också blankett för ansökan om inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Inackorderingstillägg, ej offentlig huvudman (fristående
skolor, riksinternatskolor, folkhögskolor m.fl.)
På CSN hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för inackorderingstillägg för skolor som inte har offentlig huvudman.

Inackorderingstillägg, CSN Länk till annan webbplats.

Vad är grundläggande behörighet?

För att kunna studera på universitet eller högskola behöver du ha grundläggande behörighet. Det finns flera sätt att få det.

 • examen från ett högskoleförberedande program, eller
 • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand.

Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. Till vissa utbildningar krävs bara grundläggande behörighet.

Studiebevis från gymnasieskolan ger inte grundläggande behörighet.

Antagning.se, grundläggande behörighet Länk till annan webbplats.

Källa: Skolverket

Får jag grundläggande behörighet på alla yrkesprogram?

Från 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskolan.

Alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan ska innehålla det som krävs för att du ska uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå.

Grundläggande behörighet på Yrkesprogram

Måste jag läsa mer än 2500 poäng på yrkesprogram för att få en yrkesexamen?

Nej, kraven för yrkesexamen är inte höjda.

Även om yrkesprogrammens omfattning har utökas till att omfatta fler gymnasiepoäng har kraven för en yrkesexamen inte höjts. För att få en yrkesexamen behöver man på ett yrkesprogram ha minst 2 500 gymnasiepoäng varav 2 250 ska vara godkända. Du behöver ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 samt godkända betyg i minst 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

Grundläggande behörighet på Yrkesprogram

Vad är särskild behörighet?

De flesta universitets- och högskoleutbildningar kräver inte bara grundläggande behörighet utan även särskild behörighet. Om du saknar den behörighet som krävs för en utbildning kan du komplettera eller få din reella kompetens bedömd.

Särskild behörighet innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. Vilken särskild behörighet som krävs är olika för olika utbildningar. Om du till exempel söker en ekonom­utbildning behöver du ofta ha läst extra matematik utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

Särskild behörighet kan också innebära krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser.

UHR, information om särskild behörighet Länk till annan webbplats.

Antagning.se, information om särskild behörighet Länk till annan webbplats.

Källa: UHR