Jönköpings kommun

Yrkesintroduktion; mot Industritekniska programmet

Elev som utför svetsarbete

Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet (IMYIN) vänder sig till dig som vill arbeta inom industrin.

Vill du arbeta inom industrin? Om du inte är behörig till nationellt program kan du välja yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet. Din utbildning kommer utgå från en individuell studieplan där du läser ämnen från grundskolan som du inte fått godkända betyg i.

Ämnen och kurser
Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa. Är du behörig i något av dessa ämnen läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasienivå är kurser inom Industritekniska programmet.

Praktik och APL
Du gör praktik/APL under din utbildning. I början av din utbildning får du prova på praktik/APL och i slutet av din utbildning är största delen förlagd på en arbetsplats.

Yrkesområde
Svetsteknik

Exempel på gymnasiekurser
Engelska 5
Matematik 1a
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Idrott och hälsa 1
Kälsvets 1
Produktionsutrustning 1
Svets grund
Tillverkningsunderlag 1

Skola
Bäckadalsgymnasiet Länk till annan webbplats.