Jönköpings kommun

Inför gymnasievalet

Skjut inte upp gymnasievalet till sista sekunden. För att göra ett bra gymnasieval är det viktigt att du förbereder dig väl genom att skaffa dig så mycket information som möjligt om de olika alternativen.­

Det finns många olika sätt för dig att skaffa dig kunskap om ditt kommande val:

Studie- och yrkes­vägledning

Du som står inför ditt gymnasieval behöver ofta stöd i att bearbeta olika valalternativ. Studie- och yrkesvägledningen (SYV) kan hjälpa dig att öka din kunskap inför framtida studie- och yrkesval så att du själv kan sätta upp mål och fatta väl genomtänkta beslut inför ditt val till gymnasiet .

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig att

  • bli medveten om dig själv,
  • bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken,
  • bli medveten om relationen mellan dig själv och valalternativen,
  • lära dig att fatta beslut,
  • lära dig att genomföra dina beslut.

Öppet hus på gymnasieskolor

Under hösten har gymnasieskolorna Öppet hus. Passa på att se de olika skolorna, ställ dina frågor till elever och personal som finns på plats och få information om olika gymnasieprogram och inriktningar.

Datum och tider för gymnasieskolornas Öppet hus

Gymnasiemässa

Varje år hålls en gymnasiemässa där samtliga gymnasieskolor verksamma i Jönköpings kommun finns på plats för att presentera sig och ge dig en övergripande information inför ditt gymnasieval.

Gymnasiemässan är ett bra sätt att få en överblick över vilka utbildningar och skolor som du har att välja på.

Gymnasiemässan 2019 hölls 15 oktober på Folkets Park i Huskvarna. Datum för mässan 2020 är ännu inte fastställt. Information kommer att publiceras löpande här.

Foto: Patrik Svedberg