Jönköpings kommun

Inför gymnasievalet

Elever promenerar utanför skola

Skjut inte upp gymnasievalet till sista sekunden. För att göra ett bra gymnasieval är det viktigt att du förbereder dig väl genom att skaffa dig så mycket information som möjligt om de olika alternativen.­

Det finns många olika sätt för dig att skaffa dig kunskap om ditt kommande val:

Studie- och yrkes­vägledning

Du som står inför ditt gymnasieval behöver ofta stöd i att bearbeta olika valalternativ. Studie- och yrkesvägledningen (SYV) kan hjälpa dig att öka din kunskap inför framtida studie- och yrkesval så att du själv kan sätta upp mål och fatta väl genomtänkta beslut inför ditt val till gymnasiet .

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig att

  • bli medveten om dig själv,
  • bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken,
  • bli medveten om relationen mellan dig själv och valalternativen,
  • lära dig att fatta beslut,
  • lära dig att genomföra dina beslut.

Öppet hus på gymnasieskolor

Passa på att se de olika skolorna, ställ dina frågor till elever och personal som finns på plats och få information om olika gymnasieprogram och inriktningar.

Datum, tider och genomförande kan komma att ändras. Besök gärna skolornas hemsidor för att se aktuell information om Öppet hus.

Datum och tider för Öppet hus

Gymnasiemässa

Varje år hålls en gymnasiemässa där samtliga gymnasieskolor verksamma i Jönköpings kommun finns på plats för att presentera sig och ge dig en övergripande information inför ditt gymnasieval.

Gymnasiemässan är ett bra sätt att få en överblick över vilka utbildningar och skolor som du har att välja på.

Datum: 17 oktober 2024
Plats: Campus Arena, JU Jönköping

Branschmässa

På branschmässan kommer branscher och företag som är verksamma i vår region att vara på plats för att inspirera och vägleda dig som går i årskurs 8 inför ditt framtida gymnasie- och yrkesval.

Datum: Branschmässan genomfördes 17-18 april 2024
Plats: Elmia, Jönköping


Foto: En Produktionsbyrå