Jönköpings kommun

Yrkesintroduktion; mot Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet (IMYVO) vänder sig till dig som är intresserad av vård- och omsorg.

Vill du arbeta inom vårdsektorn? På yrkesintroduktion mot Vård- och omsorg läser du utvalda kurser som förbereder dig för kommande studier eller arbete. Du läser vårdkurser där du får en förståelse för människors olika behov och hur du bemöter människor på ett yrkesmässigt sätt samt vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du får en individuell studieplan formad efter dina behov.

Ämnen och kurser
Några av de ämnen du kommer läsa är grundläggande vård och omsorg och hälsopedagogik. Du får också undervisning i grundskoleämnen som engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk, SO-ämnen och NO-ämnen. För dig som vill fortsätta läsa på gymnasienivå erbjuder vi gymnasiekurserna engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk, historia och samhällskunskap.

Praktik
I din utbildning ingår också perioder av praktik där du får pröva på att arbeta inom vården. Du får också öva på praktiska moment i vårt metodrum på skolan.

Yrkesutgångar
När du gått 3 år på yrkesintroduktion behöver du komplettera din utbildning på vuxenutbildningen för att kunna få ett fast jobb som undersköterska.

Exempel på gymnasiekurser
Engelska 5
Matematik 1a
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Anatomi och fysiologi 1
Gerontologi och geriatrik
Historia 1a1
Omvårdnad 1
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a1
Social omsorg 1

Skola
Erik Dahlbergsgymnasiet