Jönköpings kommun

Grundläggande behörighet på Yrkesprogram

Från 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskolan.

Gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet

Från och med höstterminen 2023 så ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Eleverna på yrkesprogram behöver inte längre läsa utökat program eller använda det individuella valet eller programfördjupningen för att uppnå grundläggande behörighet.

Eleverna har möjlighet att välja bort högskolebehörighet om de inte ser den som relevant i sin utbildning eller om de hellre vill läsa in behörigheten inom det individuella valet eller programfördjupningen. Dagens möjligheter för elever att läsa kurser för grundläggande behörighet som individuellt val kvarstår. Därmed kommer även dagens möjlighet att uppnå grundläggande behörighet inom ramen för 2500 gymnasieprogram att finnas kvar. Det ska dock vara elevens eget val om han eller hon vill använda det individuella valet eller programfördjupningen till att läsa kurser som ger grundläggande behörighet eller till andra kurser som huvudmannen erbjuder.

Yrkesprogrammens omfattning ökas

Alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan ska innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. För att det ska vara möjligt utan att minska yrkesförberedelsen ska programmens omfattning utökas, vad gäller både gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Det ska dock vara möjligt att välja bort den grundläggande behörigheten.

Kraven för yrkesexamen kommer inte höjas

Även om yrkesprogrammens omfattning ska utökas till att omfatta fler gymnasiepoäng ska kraven för en yrkesexamen inte höjas. För att få en yrkesexamen behöver en elev på ett yrkesprogram ha minst 2 500 gymnasiepoäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven behöver ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1, godkända betyg i minst 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

Källa: Skolverket