Jönköpings kommun

Nationella program

Här hittar du information om de nationella program som erbjuds på gymnasieskolorna i Jönköpings kommun inför läsåret 2022/23. Under varje program kan du även se på vilken eller vilka gymnasieskolor de erbjuds.

Barn- och fritids­programmet

Barn- och fritidsprogrammet (BF) vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Bäckadalsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Drottning Blankas gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Lärlingsakademin Länk till annan webbplats.

Sandagymnasiet Länk till annan webbplats.

Vettergymnasiet Länk till annan webbplats.

Bygg- och anläggnings­programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Bäckadalsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Praktiska Länk till annan webbplats.

VFG Jönköping Länk till annan webbplats.

Ekonomi­programmet

Ekonomiprogrammet (EK) vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Erik Dahlbergsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Drotting Blankas gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Jensen gymnasium Länk till annan webbplats.

Per Brahegymnasiet Länk till annan webbplats.

Sandagymnasiet Länk till annan webbplats.

Thoren Business School Länk till annan webbplats.

El- och energi­programmet

El- och energiprogrammet (EE) vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Bäckadalsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Vettergymnasiet Länk till annan webbplats.

Estetiska programmet

Estetiska programmet (ES) vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Kungsgymnasiet Länk till annan webbplats.

LBS Länk till annan webbplats.

Per Brahegymnasiet Länk till annan webbplats.

Fordons- och transport­programmet

Fordons- och transportprogrammet (FT) vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Bäckadalsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Praktiska Länk till annan webbplats.

VFG Jönköping Länk till annan webbplats.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) vänder sig till dig som vill arbeta inom handel och försäljning, marknadsföring och varuhantering.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Lärlingsakademin Länk till annan webbplats.

Praktiska Länk till annan webbplats.

Sandagymnasiet Länk till annan webbplats.

Hantverks­programmet

Hantverksprogrammet (HV) vänder sig till dig som vill använda dina händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Bäckadalsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Drotting Blankas gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Lärlingsakademin Länk till annan webbplats.

Hotell- och turism­programmet

Hotell- och turismprogrammet (HT) vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Lärlingsakademin Länk till annan webbplats.

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet (HU) vänder sig till dig som vill arbeta inom humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Humanistiska programmet kommer inte att erbjudas inför läsåret 2023/24

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet (IN) vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning och drift. Du får lära dig att hantera avancerade tekniska system.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Lärlingsakademin Länk till annan webbplats.

Naturbruks­programmet

Naturbruksprogrammet (NB) vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Stora Segerstad Naturbrukscentrum Länk till annan webbplats.

Tenhults Naturbruksgymnasium Länk till annan webbplats.

Praktiska Länk till annan webbplats.

Naturvetenskaps­programmet

Naturvetenskapsprogrammet (NA) vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Erik Dahlbergsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Jensen gymnasieum Länk till annan webbplats.

Per Brahegymnasiet Länk till annan webbplats.

Sandagymnasiet Länk till annan webbplats.

Restaurang- och livsmedels­programmet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på t.ex. restaurang, bageri eller butik.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Bäckadalsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Lärlingsakademin Länk till annan webbplats.

Praktiska Länk till annan webbplats.

Samhällsvetenskaps­programmet

Teknik­programmet

Teknikprogrammet (TE) vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Erik Dahlbergsgymnasiet Länk till annan webbplats.

LBS Länk till annan webbplats.

VVS- och fastighets­programmet

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Erik Dahlbergsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Vård- och omsorgs­programmet

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Drottning Blankas gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Erik Dahlbergsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Lärlingsakademin Länk till annan webbplats.