Jönköpings kommun

Nationella program

Här hittar du de nationella program som erbjuds på gymnasieskolor i Jönköpings kommun inför läsåret 2020/21.

Barn- och fritids­programmet

Barn- och fritidsprogrammet (BF) vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Bäckadalsgymnasietlänk till annan webbplats

Drottning Blankas gymnasieskolalänk till annan webbplats

Lärlingsakademinlänk till annan webbplats

Sandagymnasiet länk till annan webbplats

Vettergymnasietlänk till annan webbplats

Bygg- och anläggnings­programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Bäckadalsgymnasietlänk till annan webbplats

Praktiskalänk till annan webbplats

Ekonomi­programmet

Ekonomiprogrammet (EK) vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Erik Dahlbergsgymnasietlänk till annan webbplats

Jensen gymnasiumlänk till annan webbplats

Per Brahegymnasietlänk till annan webbplats

Sandagymnasietlänk till annan webbplats

Thoren Business Schoollänk till annan webbplats

El- och energi­programmet

El- och energiprogrammet (EE) vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Bäckadalsgymnasietlänk till annan webbplats

Vettergymnasietlänk till annan webbplats

Estetiska programmet

Estetiska programmet (ES) vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Kungsgymnasietlänk till annan webbplats

LBSlänk till annan webbplats

Per Brahegymnasietlänk till annan webbplats

Fordons- och transport­programmet

Fordons- och transportprogrammet (FT) vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Bäckadalsgymnasietlänk till annan webbplats

Praktiskalänk till annan webbplats

Handels- och administrations­programmet

Handels- och administrationsprogrammet (HA) vänder sig till dig som vill arbeta med handel, administration och kommunikation.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Lärlingsakademinlänk till annan webbplats

Sandagymnasietlänk till annan webbplats

Hantverks­programmet

Hantverksprogrammet (HV) vänder sig till dig som vill använda dina händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Bäckadalsgymnasietlänk till annan webbplats

Drotting Blankas gymnasieskolalänk till annan webbplats

Lärlingsakademinlänk till annan webbplats

Hotell- och turism­programmet

Hotell- och turismprogrammet (HT) vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Lärlingsakademinlänk till annan webbplats

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet (HU) vänder sig till dig som vill arbeta inom humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Per Brahegymnasietlänk till annan webbplats

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet (IN) vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning och drift. Du får lära dig att hantera avancerade tekniska system.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Lärlingsakademinlänk till annan webbplats

Naturvetenskaps­programmet

Naturvetenskapsprogrammet (NA) vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Erik Dahlbergsgymnasietlänk till annan webbplats

Jensen gymnasieumlänk till annan webbplats

Per Brahegymnasietlänk till annan webbplats

Sandagymnasietlänk till annan webbplats

Thoren Business Schoollänk till annan webbplats

Naturbruks­programmet

Naturbruksprogrammet (NB) vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Stora Segerstad Naturbrukscentrumlänk till annan webbplats

Tenhults Naturbruksgymnasiumlänk till annan webbplats

Praktiskalänk till annan webbplats

Restaurang- och livsmedels­programmet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på t.ex. restaurang, bageri eller butik.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Bäckadalsgymnasietlänk till annan webbplats

Lärlingsakademinlänk till annan webbplats

Praktiskalänk till annan webbplats

Samhällsvetenskaps­programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Drottning Blankas gymnasieskolalänk till annan webbplats

Erik Dahlbergsgymnasietlänk till annan webbplats

Jensen gymnasiumlänk till annan webbplats

Magelungen gymnasiumlänk till annan webbplats

Per Brahegymnasietlänk till annan webbplats

Sandagymnasietlänk till annan webbplats

Thoren Business Schoollänk till annan webbplats

Teknik­programmet

Teknikprogrammet (TE) vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Bäckadalsgymnasietlänk till annan webbplats

Erik Dahlbergsgymnasietlänk till annan webbplats

LBSlänk till annan webbplats

VVS- och fastighets­programmet

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Erik Dahlbergsgymnasietlänk till annan webbplats

Vård- och omsorgs­programmet

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Information om programmet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieskolor i Jönköpings kommun som har detta program:

Drottning Blankas gymnasieskolalänk till annan webbplats

Erik Dahlbergsgymnasietlänk till annan webbplats

Lärlingsakademinlänk till annan webbplats