Jönköpings kommun

Information för ett säkert gymnasieval

Här får du mer information om gymnasievalet och om de olika verktyg som finns för att göra ett säkert gymnasieval.

På grund av pågående pandemi ser det i år annorlunda ut med information och aktiviteter för dig som ska söka till gymnasiet. Som ett stöd i att göra ett väl genomtänkt gymnasieval kan du och dina vårdnadshavare här ta del av information om gymnasiet och de utbildningar som erbjuds.

Information om gymnasievalet

Det ser olika ut hur man har kunnat genomföra föräldramöten om gymnasievalet på grundskolorna och vi har därför valt att presentera två av de filmer som studie- och yrkesvägledaren Sara Falltorp spelat in till Flahultsskolans elever i årskurs 9 och deras vårdnadshavare. Större delen av informationen i filmerna är densamma oavsett vilken grundskola man går på och vi hoppas att filmerna ger er svar på många av de vanligaste funderingarna och frågorna om gymnasievalet. Har du frågor som du inte fått svar på så vänder du dig till SYV på din nuvarande skola.

(Film 1 handlar om arbetet i årskurs 9 och den presenteras inte här på gymnasievalswebben)

Gymnasieinformation film 2 Länk till annan webbplats.

Gymnasieinformation film 3 Länk till annan webbplats.


Viktiga datum för gymnasievalet

Här visas en tidslinje med viktiga datum för ditt gymnasieval. Du hittar mer information om hur och när du gör ditt val under menyerna ansökan och antagning.

Tidslinje med datum för gymnasievalet 2022

Hur ska man tänka för att göra ett bra gymnasieval

Valkompetens är att veta om vad som finns att välja mellan, ha kunskap om sig själv, kunna ta beslut och genomföra dem. Hur kan man bli så förberedd som möjligt inför gymnasievalet? Det och mycket mer får du svar på i Skolverkets film: Dags att prata om valkompetens inför gymnasievalet.

Dags att prata om valkompetens inför gymnasievalet Länk till annan webbplats.


Stressad över gymnasievalet

Det är lätt att bli stressad över gymnasievalet och orolig för att välja fel. Tänk inte så mycket på att andra ska bli nöjda, det är du som ska trivas under dina år på gymnasiet. Här kan du se Skolverkets film Våga välja gymnasieutbildning efter ditt intresse.

Våga välja gymnasieutbildning efter ditt intresse Länk till annan webbplats.


Att välja skola och program

För en del är gymnasievalet lätt, för andra är det svårare. Det är mycket att tänka på inför val av gymnasieutbildning och skola. I Skolverkets film om gymnasievalet får du svar på några av de frågor som många elever har inför gymnasievalet. Du hittar mer information om de program och inriktningar som erbjuds i Jönköpings kommun under menyn gymnasieprogram.

Film om gymnasievalet Länk till annan webbplats.

Film om gymnasievalet, på olika språk Länk till annan webbplats.

Gymnasieprogram i Jönköpings kommun