Jönköpings kommun

Yrkesintroduktion; mot Bygg- och anläggningsprogrammet

Två elever som bygger hustak

Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet (IMYBA) vänder sig till dig som vill arbeta inom byggsektorn.

Vill du arbeta inom byggsektorn? Om du inte är behörig till nationellt program kan du välja yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet. Din utbildning kommer utgå från en individuell studieplan där du bland annat läser yrkesämnen och ämnen från grundskolan som du inte fått godkända betyg i.

Ämnen och kurser
Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa. Är du behörig i något av dessa ämnen läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasienivå är kurser inom bygg- och anläggningsprogrammet.

Praktik och APL
Du gör praktik/APL under din utbildning. I början av din utbildning får du prova på praktik/APL och i slutet av din utbildning är största delen förlagd på en arbetsplats.

Yrkesområden
Bygghandel
Fastighetsservice
Husbyggnadsindustri

Exempel på gymnasiekurser
Engelska 5
Matematik 1a
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Idrott och hälsa 1
Bygg och anläggning 1

Skola
Bäckadalsgymnasiet Länk till annan webbplats.