Jönköpings kommun

Yrkesintroduktion; mot El - och energiprogrammet

Elev i elektronikhallen

Yrkesintroduktion mot El- och energiprogrammet (IMYEE) vänder sig till dig som vill arbeta inom elektronik.

Vill du arbeta med elektronik eller något närliggande? Om du inte är behörig till nationellt program kan du välja yrkesintroduktion mot El- och energiprogrammet. Din utbildning kommer utgå från en individuell studieplan där du bland annat läser yrkesämnen och ämnen från grundskolan som du inte fått godkända betyg i.

Ämnen och kurser
Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa. Är du behörig i något av dessa ämnen läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasienivå är kurser inom el- och energiprogrammet.

Praktik och APL
Du gör praktik/APL under din utbildning. I början av din utbildning får du prova på praktik/APL och i slutet av din utbildning är största delen förlagd på en arbetsplats.

Yrkesområden
Elektronikvaruhandel
Elektroniktillverkning
Elgrossisthandeln
Fastighetsskötsel/Vaktmästeri

Exempel på gymnasiekurser
Engelska 5
Matematik 1a
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Idrott och hälsa 1
Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1

Skola
Bäckadalsgymnasiet Länk till annan webbplats.