Jönköpings kommun

Yrken och framtid

Elever som samtalar om yrkesval och framtid

För att göra ett bra studie- eller yrkesval är det viktigt att du förbereder dig väl genom att skaffa dig så mycket information som möjligt om de olika alternativen.­

Många faktorer spelar in när du ska göra ett studie- eller yrkesval. Det är viktigt att du kan klargöra för dig själv var du står och vad du vill uppnå. Här har vi samlat information och länkar som kan inspirera och vägleda dig inför ditt framtida gymnasie- och yrkesval.

Vänd dig gärna till din studie- och yrkesvägledare om du har frågor eller funderingar om ditt framtida drömyrke.

Studie- och yrkes­vägledning

Du som står inför ditt gymnasieval behöver ofta stöd i att bearbeta olika valalternativ. Studie- och yrkesvägledaren (SYV) kan hjälpa dig att öka din kunskap inför framtida studie- och yrkesval så att du själv kan sätta upp mål och fatta väl genomtänkta beslut inför ditt val till gymnasiet.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig att:

  • bli medveten om dig själv
  • bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken
  • bli medveten om relationen mellan dig själv och valalternativen
  • lära dig att fatta beslut
  • lära dig att genomföra dina beslut

Meritpoäng

När du söker högskoleutbildning kan du få meritpoäng för vissa kurser som du har läst på gymnasiet. Detta gäller oavsett vilket gymnasieprogram du har examen ifrån och oavsett vilken högskoleutbildning du söker. Det är kurser i moderna språk, engelska och matematik som kan ge dig meritpoäng.

För att få meritpoäng krävs att du har godkänt betyg (A – E) i kursen. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Du kan få tillgodoräkna dig upp till 2,5 meritpoäng. Ditt maxiamla meritvärde kan bli 22,5.

20,0 (jämförelsetal) + 2,5 (meritpoäng) = 22,5 poäng när du söker till högskolan.

Du kan läsa mer på Antagning.se om hur dina betyg räknas när du ska söka till högskolan. Funderar du över meritvärde, särskild behörighet eller betygsurval så hittar du svar på många av frågrna på Antagning.se.

Antagning.se; gymnasieexamen Länk till annan webbplats.

Vänd dig gärna till studie- och yrkesvägledaren på din skola om du har frågor eller funderingar kring kurser som kan ge meritpoäng vid ansökan till högskoleutbildning.

Plugga och jobba med hälsan i behåll

En del utbildningar och yrken kan innebära hälsorisker för vissa personer. På Jobba frisk kan du läsa om medicinska aspekter på gymnasievalet, alltså vilka hälsorisker som kan finnas med att välja ett visst program eller ett visst yrke.

Jobba frisk: Medicinska aspekter på gymnasievalet Länk till annan webbplats.

Jobba frisk: Jobbguide - risker i olika yrken Länk till annan webbplats.

Guide för att göra ett bra studie- eller yrkesval

Skolverket har tagit fram en guide som hjälper dig att göra ett bra studie- eller yrkesval. Använd gärna guiden som ett verktyg för att strukturera dina tankar och ta ett beslut. Du kan välja att gå igenom alla delarna eller bara göra den del som är mest intressant för dig.

Vem är du och vad är din utgångspunkt? Att välja väg kräver att du vet var du står.

Här är jag Länk till annan webbplats.

Vad gillar du och vilka olika vägar du kan ta?

Hit vill jag Länk till annan webbplats.

Vet du var du befinner dig och vilka dina mål är? Då behöver du bestämma hur du ska nå dit.

Hur gör jag Länk till annan webbplats.

Källa: Skolverket

WorldSkills Sweden

WorldSkills Sweden har i uppdrag att arbeta med att höja attraktionskraft, status och kvalitet för yrkesutbildning. De jobbar för att fler ska välja en utbildning utifrån intresse och talang och inte låta sig styras av traditionella könsmönster och stereotypa val. Här kan du bland annat se klipp från när elever blir "skuggade" på sina yrkesprogram och från Yrkes-SM.

Din Talang.se, skuggar elever på yrkesprogram Länk till annan webbplats.Yrkes SM, Sveriges största yrkestävling Länk till annan webbplats.