Jönköpings kommun

Yrken och framtid

Elever som samtalar om yrkesval och framtid

För att göra ett bra studie- eller yrkesval är det viktigt att du förbereder dig väl genom att skaffa dig så mycket information som möjligt om de olika alternativen.­

Många faktorer spelar in när du ska göra ett studie- eller yrkesval. Det är viktigt att du kan klargöra för dig själv var du står och vad du vill uppnå. Här har vi samlat information och länkar som kan inspirera och vägleda dig inför ditt framtida gymnasie- och yrkesval.

Vänd dig gärna till din studie- och yrkesvägledare om du har frågor eller funderingar om ditt framtida drömyrke.

Studie- och yrkes­vägledning

Du som står inför ditt gymnasieval behöver ofta stöd i att bearbeta olika valalternativ. Studie- och yrkesvägledaren (SYV) kan hjälpa dig att öka din kunskap inför framtida studie- och yrkesval så att du själv kan sätta upp mål och fatta väl genomtänkta beslut inför ditt val till gymnasiet.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig att:

  • bli medveten om dig själv
  • bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken
  • bli medveten om relationen mellan dig själv och valalternativen
  • lära dig att fatta beslut
  • lära dig att genomföra dina beslut

Plugga och jobba med hälsan i behåll

En del utbildningar och yrken kan innebära hälsorisker för vissa personer. På Jobba frisk kan du läsa om medicinska aspekter på gymnasievalet, alltså vilka hälsorisker som kan finnas med att välja ett visst program eller ett visst yrke.

Jobba frisk: Medicinska aspekter på gymnasievalet Länk till annan webbplats.

Jobba frisk: Jobbguide - risker i olika yrken Länk till annan webbplats.

Guide för att göra ett bra studie- eller yrkesval

Skolverket har tagit fram en guide som hjälper dig att göra ett bra studie- eller yrkesval. Använd gärna guiden som ett verktyg för att strukturera dina tankar och ta ett beslut. Du kan välja att gå igenom alla delarna eller bara göra den del som är mest intressant för dig.

Vem är du och vad är din utgångspunkt? Att välja väg kräver att du vet var du står.

Här är jag Länk till annan webbplats.

Vad gillar du och vilka olika vägar du kan ta?

Hit vill jag Länk till annan webbplats.

Vet du var du befinner dig och vilka dina mål är? Då behöver du bestämma hur du ska nå dit.

Hur gör jag Länk till annan webbplats.

Källa: Skolverket

Hitta yrken A-Ö

Här kan du hitta yrkesbeskrivningar av hundratals olika yrken. Här finns också information om hur arbetsmarknaden ser ut för varje yrke och vilka egenskaper som kan vara bra att ha för yrket.

Skolverket, Hitta yrken A-Ö Länk till annan webbplats.

Källa: Skolverket