Jönköpings kommun

Första- och andrahands­mottagande

Du har rätt att söka till vilket program som helst i hela Sverige. Däremot är det skillnad i din rätt att bli mottagen i första hand eller andra hand.

Beslutet om mottagande är viktigt eftersom det styr på vilka villkor du konkurrerar om plats till sökt utbildning. Beslutet om mottagande påverkar också din rätt till inackorderingstillägg.

Förstahandsmottagande

Mottagen i första hand innebär att du konkurrerar om plats på programmet på samma villkor som den sökta kommunens egna elever.

Mottagen i första hand, gäller för dig som söker:

  • Program i din hemkommun
  • Program i kommun som din hemkommun har tecknat ett samverkansavtal med
  • Till kommunal skola (i annan kommun) om programmet eller inriktningen du söker inte finns i din hemkommun
  • Program på fristående gymnasieskola
  • Program som har riksintag samt riksidrottsutbildningar

Andrahandsmottagande

Mottagen i andra hand innebär att du kan bli antagen på programmet endast i mån av plats, om det finns lediga platser kvar när alla förstahandsmottagna elever fått plats.

Mottagen i andra hand, gäller för dig som söker:

  • Till kommunal skola (i annan kommun) om programmet eller inriktningen du söker finns i din hemkommun eller kommun som din hemkommun tecknat ett samverkansavtal med

Beslut om mottagande

Den kommunen som du har sökt till fattar beslut om mottagande utifrån ett yttrande som din hemkommun gjort. Beslutet skickas hem till dig.

Beslutet om mottagande är inte ett antagningsbesked utan talar bara om på vilka villkor du konkurrerar om plats till det program du har sökt.

Särskilda skäl för mottagande i första hand

Har du särskilda skäl för att gå ett nationellt program på en kommunal gymnasieskola i en annan kommun utanför vårt samverkansområde kan du fylla i blanketten särskilda skäl för mottagande i första hand och lämna den tillsammans med din kvittens till din SYV. Det är den kommun som du söker utbildning i som avgör om dina skäl är tillräckliga.

Nationell idrottsutbildning
Att vara uttagen till en nationell idrottsutbildning (NIU) är inte särskilt skäl för att bli förstahandsmottagen. Däremot kan din hemkommun och den mottagande kommunen teckna ett särskilt samverkansavtal som innebär att elever som är uttagna till NIU tas emot som förstahandmottagna och konkurrerar på samma villkor som den sökta kommunens egna elever.