Jönköpings kommun

Yrkesintroduktion; mot Fordons- och transportprogrammet

Bil med öppen motorhuv, uppställd i verkstad

Yrkesintroduktion mot Fordons- och transportprogrammet (IMYFT) vänder sig till dig som vill arbeta inom fordons- och transportbranschen.

Vill du arbeta inom fordons- och transportbranschen? Om du inte är behörig till nationellt program kan du välja yrkesintroduktion mot Fordons- och transportprogrammet. Din utbildning kommer utgå från en individuell studieplan där du bland annat läser ämnen från grundskolan som du inte fått godkända betyg i.

Ämnen och kurser
Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa. Är du behörig i något av dessa ämnen läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasienivå är kurser inom fordons- och transportprogrammet.

Praktik och APL
Du gör praktik/APL under din utbildning. I början av din utbildning får du prova på praktik/APL och i slutet av din utbildning är största delen förlagd på en arbetsplats.

Yrkesutgångar
Reservdelshantering

Exempel på gymnasiekurser
Engelska 5
Matematik 1a
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Idrott och hälsa 1
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden
Fordonsteknik – introduktion
Personbilar - basteknik
Personbilar - service och underhåll 1

Skola
Bäckadalsgymnasiet Länk till annan webbplats.