Jönköpings kommun

Inriktningar

Antagning till gymnasiet görs endast till program på alla nationella program utom fyra. Även om du har önskat en inriktning så blir du endast antagen till programmet. Att du har önskat en inriktning ger ingen garanti för att komma in på den inriktningen inför andra eller tredje läsåret.

Inriktningar

Inriktningar är områden du kan välja att fördjupa dig inom. På alla nationella program utom vård- och omsorgsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet finns det inriktningar. Gymnasieskolorna erbjuder ofta flera inriktningar inom ett program, besök gärna skolornas hemsidor för att se vilka inriktningar de erbjuder.

Program med antagning till inriktning redan i årskurs 1

På fyra av de nationella programmen får inriktningarna börja det första läsåret: estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet. På övriga program startar inriktningarna vanligtvis inför det andra läsåret.

Önskemål om inriktning

I gymnasievalet erbjuder flera skolor möjlighet att önska en inriktning på de program där inriktningarna startar inför det andra eller tredje läsåret. Detta är dels för att du ska kunna se vilka inriktningar som erbjuds på skolan, men även för att skolan ska veta ungefär hur många elever som är intresserande av de olika inriktningarna. Önskemålet om inriktning ger dig ingen garanti för att du ska komma in på den inriktningen inför det andra läsåret. Du behöver inte önska inriktning i gymnasievalet utan kan välja att hoppa över det steget i din ansökan.

Antagning

Antagning görs endast till program på alla program utom estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet. Även om du har önskat en inriktning så blir du endast antagen till programmet.

Profiler

En del skolor erbjuder profiler inom sina inriktningar. Du kan inte önska profil i din ansökan till gymnasiet men kan under övriga upplysningar skriva vilken profil du är intresserad av.

Val av inriktning

På de program där inriktningarna startar inför det andra eller tredje läsåret sker valet av inriktning vanligtvis under vårterminen i årskurs 1. Varje gymnasieskola ansvarar själva för inriktningsvalet.

Urvalskriterier

Om antalet elever som önskar en viss inriktning är fler än antalet platser så gäller följande urvalskriterier:

  1. Elevens erhållna kursbetyg från årskurs 1 – utifrån rektors beslut om vilka kurser som ska ligga till grund för urvalsprocessen – i det fall att den aktuella programinriktningen börjar i årskurs 2, medan erhållna kursbetyg från årskurs 1 och 2 utgör urvalsgrunden om den aktuella programinriktningen börjar i årskurs 3.
  2. Vid fall av lika meritvärde för två eller flera elever används lottning.