Jönköpings kommun

Gymnasie­program

Ungdomar som står i grupp och tittar leende in i kameran

Det finns många gymnasieprogram att välja mellan för dig som ska söka till gymnasiet.

Det finns flera olika typer av gymnasieprogram: nationella program, introduktionsprogram, lärlingsutbildningar och program inom gymnasiesärskolan. Alla dessa program är treåriga.

För att vara behörig att söka till ett nationellt program måste du ha godkänt i vissa ämnen från grundskolan. För dig som inte är behörig till ett nationellt program finns introduktionsprogram.­

Behörighet

Nationellt program
För att komma in på ett nationellt program måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Under rubrikerna Yrkesprogram och Högskoleförberedande program kan du se hur många fler ämen du måste ha godkända betyg i för att vara behörig.

Yrkesprogram
För att komma in på ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare fem ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt åtta ämnen.

Högskoleförberedande program
Om du väljer att studera på ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i nio ämnen till. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt tolv ämnen.

Vilka de nio ämnena är beror på vilket program du vill gå. För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet måste du ha godkänt i biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet kan det vara vilka som helst av de övriga ämnena.

Särskilda antagningskrav
Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester. Kolla för säkerhets skull direkt med den skola du är intresserad av.

Introduktionsprogram - om du inte är behörig
Du som inte är behörig till gymnasieskolan kan gå ett introduktionsprogram. Vilket av de fyra introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar godkända betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på.

Inget av introduktionsprogrammen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan. Efter avslutat introduktionsprogram får du ett gymnasieintyg.

Kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola för mer information.

Räkna ut ditt meritvärde

Till populära utbildningar är det ofta fler som söker än antal platser. Då gör man ett urval baserat på meritvärde. De som har högst meritvärden kommer in.

För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa ämnesbetygen plus moderna språk som språkval om du har läst det. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. Meritvärdet ligger mellan 80 och 340 för dem som är behöriga. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.

Betygsvärdena

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0 (dvs. icke godkänt)

Moderna språk
Om du har läst ett modernt språk som språkval kan du tillgodoräkna dig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 bästa betygen. Det maximala meritvärdet kommer då att vara 340 poäng.

Modersmål
Om du har läst modersmål som ett 17 ämne räknas dessa poäng in i de 16 bästa ämnesbetygen men inte som ett 17 ämnesbetyg. Det maximala meritvärdet kommer då att vara 320 poäng.

Räkna ut ditt meritvärde Länk till annan webbplats.

Information om språk och meritpoäng på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Foto: Patrik Svedberg