Jönköpings kommun

Gymnasie­program

Ungdomar som står i grupp och tittar leende in i kameran

Det finns många gymnasieprogram att välja mellan för dig som ska söka till gymnasiet.

Det finns flera olika typer av gymnasieprogram: nationella program, introduktionsprogram, lärlingsutbildningar och program inom gymnasiesärskolan. Alla dessa program är treåriga.

För att vara behörig att söka till ett nationellt program måste du ha godkänt i vissa ämnen från grundskolan. För dig som inte är behörig till ett nationellt program finns introduktionsprogram.­

Behörighet

Nationellt program
För att vara behörig till ett nationellt program måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Under rubrikerna Yrkesprogram och Högskoleförberedande program kan du se hur många fler ämnen du måste ha godkända betyg i för att vara behörig.

Yrkesprogram
För att vara behörig till ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare fem ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i minst åtta ämnen.

Högskoleförberedande program
För att vara behörig till ett högskoleförberedande program måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i nio ämnen till. Det innebär att det krävs godkända betyg i minst tolv ämnen.

Vilka de nio ämnena är beror på vilket program du vill gå.

Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet:
Fyra av de nio övriga ämnena du måste ha godkänt betyg i är geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet:
Tre av de nio övriga ämnena du måste ha godkänt betyg i är biologi, fysik och kemi.

Estetiska programmet:
De nio övriga ämnena kan vara vilka som helst.

Särskilda antagningskrav
Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsutbildningar, kan ha särskilda antagningskrav och ibland prov. Kolla för säkerhets skull direkt med den skola du är intresserad av vad som gäller.

Introduktionsprogram - om du inte är behörig
Du som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program kan gå ett introduktionsprogram. Vilket av de fyra introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar godkända betyg i och vilket nationellt program du senare vill komma in på.

Inget av introduktionsprogrammen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan. Efter avslutat introduktionsprogram får du ett gymnasieintyg.

Kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola för mer information.

Räkna ut ditt meritvärde

Till populära utbildningar är det ofta fler som söker än antal platser. Då gör man ett urval baserat på meritvärde. De som har högst meritvärden kommer in.

För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa ämnesbetygen plus moderna språk som språkval om du har läst det. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. Meritvärdet ligger mellan 80 och 340 för dem som är behöriga. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.

Betygsvärdena

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0 (dvs. icke godkänt)

Moderna språk
Om du har läst ett modernt språk som språkval kan du tillgodoräkna dig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 bästa betygen. Det maximala meritvärdet kommer då att vara 340 poäng.

Modersmål
Om du har läst modersmål som ett 17 ämne räknas dessa poäng in i de 16 bästa ämnesbetygen men inte som ett 17 ämnesbetyg. Det maximala meritvärdet kommer då att vara 320 poäng.

Räkna ut ditt meritvärde Länk till annan webbplats.

Information om språk och meritpoäng på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Jämför gymnasieprogram

Vill du jämföra vilka kurser som ingår i de olika nationella programmen?
Skolverket har tagit fram ett nytt verktyg där du kan jämföra de nationella gymnasieprogrammen. I verktyget listas alla kurser som ingår i programmen du väljer att jämföra så att du får en tydlig överblick.

Jämför gymnasieprogram Länk till annan webbplats.

Foto: En Produktionsbyrå