Jönköpings kommun

Gymnasie­program

Ungdomar som står i grupp och tittar leende in i kameran

Det finns många gymnasieprogram att välja mellan för dig som ska söka till gymnasiet.

Det finns flera olika typer av gymnasieprogram: nationella program, introduktionsprogram, lärlingsutbildningar och program inom anpassad gymnasieskola.

För att vara behörig att söka till ett nationellt program måste du ha godkänt i vissa ämnen från grundskolan. För dig som inte är behörig till ett nationellt program finns introduktionsprogram.­

Vem kan söka till gymnasiet

Gymnasieskolan är endast öppen för elever som är bosatta i Sverige och har avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning.

  • Du kan ansöka till gymnasiet från och med vårterminen du går i årskurs 9
  • För att ha rätt att gå i gymnasieskolan måste du påbörja utbildningen senast under det första kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år. Det innebär i praktiken att sista året att ansöka till gymnasiet är det år som du fyller 19 år.
  • Om du redan har en gymnasieexamen kan du inte ansöka till gymnasiet igen

Nordiska elever
Du som är folkbokförd i Danmark, Norge, Island eller Finland (inklusive Färöarna, Grönland och Åland) räknas som nordisk elev. Du har rätt att söka till gymnasieskola i Sverige om du har avslutat utbildning i ett nordiskt land och utbildningen motsvarar den svenska grundskolan. Förutom att ansöka till gymnasiet behöver du ansöka om prövning i fri kvot.

Ansökan om prövning i fri kvot

 

Utlandssvenska elever
Du som bor utomlands med dina vårdnadshavare och har minst en vårdnadshavare som är folkbokförd i Sverige räknas som utlandssvensk elev. Du har rätt att söka till gymnasieskola i Sverige om du har avslutat utbildning i det land du bor och utbildningen bedöms motsvara den svenska grundskolan. Du behöver också ha godkänt betyg i grundskoleämnet svenska eller i svenska som andra språk för att vara behörig till gymnasieskolan i Sverige. Förutom att ansöka till gymnasiet behöver du ansöka om prövning i fri kvot.

Ansökan om prövning i fri kvot

 

Kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola eller på Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för mer information.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare

Behörighet

För att kunna vara med och konkurrera om plats på det program du söker behöver du ha den behörighet som krävs. Kraven på behörighet ser olika ut för olika program. Det är viktigt att du vet vilken behörighet som krävs till de program som du söker.

Information om behörighet

 

Har du frågor eller funderingar efter att ha läst informationen om behörighet till de olika programmen kan din studie- och yrkesvägledare ge dig svar.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare

Räkna ut ditt meritvärde

Till populära utbildningar är det ofta fler sökande än antal platser. Då gör man ett urval baserat på meritvärde. De som har högst meritvärden kommer in.

För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa ämnesbetygen plus moderna språk som språkval om du har läst det. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. Meritvärdet ligger mellan 80 och 340 för dem som är behöriga. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.

Betygsvärdena

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0 (dvs. icke godkänt)

Moderna språk
Om du har läst ett modernt språk som språkval kan du tillgodoräkna dig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 bästa betygen. Det maximala meritvärdet kommer då att vara 340 poäng.

Modersmål
Om du har läst modersmål som ett 17 ämne räknas dessa poäng in i de 16 bästa ämnesbetygen men inte som ett 17 ämnesbetyg. Det maximala meritvärdet kommer då att vara 320 poäng.

Räkna ut ditt meritvärde Länk till annan webbplats.

Information om språk och meritpoäng på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Jämför gymnasieprogram

Vill du jämföra vilka kurser som ingår i de olika nationella programmen?
Skolverket har tagit fram ett nytt verktyg där du kan jämföra de nationella gymnasieprogrammen. I verktyget listas alla kurser som ingår i programmen du väljer att jämföra så att du får en tydlig överblick.

Jämför gymnasieprogram Länk till annan webbplats.

Foto: En Produktionsbyrå