Jönköpings kommun

Yrkesintroduktion; mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet (IMYRL) vänder sig till dig som vill arbeta inom restaurangbranschen.

Vill du arbeta inom restaurangbranschen? Om du inte är behörig till nationellt program kan du välja yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Din utbildning kommer utgå från en individuell studieplan där du läser ämnen från grundskolan som du inte fått godkända betyg i.

Ämnen och kurser
Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa. Är du behörig i något av dessa ämnen läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasienivå är kurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Praktik och APL
Du gör praktik/APL under din utbildning. I början av din utbildning får du prova på praktik/APL och i slutet av din utbildning är största delen förlagd på en arbetsplats.

Yrkesutgångar
Köksbiträde

Exempel på gymnasiekurser
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
Engelska 5
Hygienkunskap
Idrott och hälsa 1
Livsmedels- och näringskunskap 1
Matematik 1a
Service och bemötande
Svenska/Svenska som andraspråk 1

Skola
Bäckadalsgymnasiet