Jönköpings kommun

Söka utbildning i annan kommun

Du som söker till gymnasiet har möjlighet att söka utanför Jönköping, t.ex. en speciell inriktning eller en speciell idrott.

Om du vill söka utbildning i en annan kommun

De inriktningar på gymnasiet som inte finns i Jönköpings kommun eller i vårt samverkansområde kan du söka i hela landet.

Om du vill söka en utbildning som erbjuds i Jönköpings kommun, så kan du komma in på frisök i annan kommun. Frisök innebär att du har rätt att söka gymnasieutbildning var som helst i landet, men du kan endast bli antagen om det finns lediga platser kvar när alla förstahandsmottagna elever fått plats. Du tas då emot i andra hand på lediga platser. Ansökan till utbildning i en annan kommun görs alltid via ansökningswebben i din hemkommun.

Blir du mottagen i andra hand får du inget inackorderingstillägg, men du kan få hjälp med resor om du kan pendla dagligen från Jönköping.

Nationell idrottsutbildning (NIU) eller Riksidrottsgymnasier (RIG) i annan kommun

Om kommunen du söker till har ett särskilt samverkansavtal för NIU med Jönköpings kommun så gäller samma principer som om du hade gått en gymnasieutbildning i Jönköpings kommun.

Finns det inget särskilt samverkansavtal för NIU, så kan du komma in på sökt utbildning som mottagen i andra hand. Du har då inte rätt till inackorderingstillägg, men du kan få hjälp med kostnad för resor om du kan pendla dagligen från Jönköping.

Om du antas till Riksidrottsgymnasier (RIG), så gäller samma principer som om du hade gått en gymnasieutbildning i Jönköpings kommun.