Jönköpings kommun

Anpassad gymnasieskola

Bilden visar elever som rockar sockorna.

Utbildningen i anpassad gymnasieskola är till för dig som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av intellektuell funktionsnedsättning.

I anpassad gymnasieskola får du en utbildning med hög kvalitet. Den är utformad så att du ska utvecklas som person, förberedas för arbete, studier eller annan sysselsättning och för att du ska kunna leva ett aktivt liv som vuxen med samhällsgemenskap och delaktighet.

I anpassad gymnasieskola finns det både nationella program och individuella program.

Nationella program

På de nationella programmen läser du en del ämnen som är gemensamma för alla nationella program och du läser också ämnen som är gemensamma för det program du väljer. Du läser även fler ämnen som ger dig mer kunskaper inom det område du valt. De ämnena kallas för programfördjupning. Du gör också ett individuellt val och får själv välja några kurser som du är intresserad av och som skolan erbjuder.

På de nationella programmen är arbetsplatsförlagt lärande, APL, en viktig del där du får kontakt med arbetslivet.

Individuella programmet

För dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program finns det individuella programmet. Utbildningen på det individuella programmet ger dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. På detta program läser du ämnesområden och om skolan anser att det är till nytta för dig kan du även ha praktik.

Administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering (AHADM) är till för dig som vill arbeta inom handel eller med administration.

Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta på ett varulager. Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Bäckadalsgymnasiet: Administration, handel och varuhantering Länk till annan webbplats.

Skolverket: Administration, handel och varuhantering Länk till annan webbplats.

Fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering (FGFOR) är ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering.

Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Bäckadalsgymnasiet: Fordonsvård och godshantering Länk till annan webbplats.

Skolverket: Fordonsvård och godshantering Länk till annan webbplats.

Hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri (HRHOT) är till för dig som vill arbeta med matlagning, bakning och livsmedel.

Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta med att ta hand om gäster på hotell och restaurang. Du ska tycka om att arbeta med service och trivas i mötet med olika människor.

Bäckadalsgymnasiet: Hotell, restaurang och bageri Länk till annan webbplats.

Skolverket: Hotell, restaurang och bageri Länk till annan webbplats.

Hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg (HOHAL) är till för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar och situationer.

Det kan handla om arbete inom till exempel fritidsverksamhet och förskola. Det kan också handla om arbete med äldre personer och deras behov av vård och omsorg. Programmet passar också dig som är intresserad av frågor som handlar om hur kost och motion kan påverka oss människor. Du ska tycka om att arbeta med människor och vilja arbeta på ett serviceinriktat sätt.

Bäckadalsgymnasiet: Hälsa, vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Skolverket: Hälsa, vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Skog, mark och djur

Programmet skog, mark och djur (SKSKO) är till för dig vill arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk.

Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård. Det kan också vara arbete med att ta hand skogen eller att på olika sätt sköta miljön i landskapet. Är du intresserad av djurskötsel passar det här programmet också för dig.

Detta är ett program som drivs i samarbete med Region Jönköpings län.

Tenhults naturbruksgymnasium: Skog, mark, djur Länk till annan webbplats.

Stora Segerstad naturbrukscentrum: Skog, mark, djur Länk till annan webbplats.

Skolverket: Skog, mark och djur Länk till annan webbplats.

Individuella programmet

Individuella programmet (IAIND) i anpassad gymnasieskola är för dig som inte kan gå ett nationellt program i anpassad gymnasieskola på grund av din funktionsnedsättning och som behöver en utbildning som är anpassad för dig och dina förutsättningar. På Individuella programmet utvecklas du utifrån dina unika förutsättningar för att få de bästa förberedelserna inför framtiden. Utbildningen ger dig kunskaper för ett så självständigt och aktivt vuxenliv som möjligt.

Innehållet på Individuella programmet kan utformas utifrån ditt behov och dina förutsättningar.

Det Individuella programmet (IAIND) innehåller dessa ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • individ och samhälle
  • natur och miljö
  • språk och kommunikation

Du har också möjlighet att läsa kurser eller ämnen som finns på de nationella programmen inom anpassad gymnasieskola och möjlighet att göra praktik på en arbetsplats eller en daglig verksamhet.

Sandagymnasiet: Individuella programmet Länk till annan webbplats.

Skolverket: Individuella programmet Länk till annan webbplats.

Foto: Sandagymnasiet