Jönköpings kommun

Yrkesintroduktion; mot Hotell- och turismprogrammet

Yrkesintroduktion mot Hotell- och turismprogrammet (IMYHT) vänder sig till dig som vill arbeta inom hotell och turismbranschen.

Vill du arbeta inom hotell eller turism? Om du inte är behörig till nationellt program kan du välja yrkesintroduktion mot Hotell- och turismprogrammet. Din utbildning kommer utgå från en individuell studieplan där du bland annat läser ämnen från grundskolan som du inte fått godkända betyg i.

Ämnen och kurser
Ämnen som du kan läsa är svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa. Är du behörig i något av dessa ämnen läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasienivå är kurser inom hotell- och turismprogrammet.

Praktik och APL
Du gör praktik/APL under din utbildning. I början av din utbildning får du prova på praktik/APL och i slutet av din utbildning är största delen förlagd på en arbetsplats.

Yrkesområde
Hotellmedarbetare

Exempel på gymnasiekurser
Engelska 5
Matematik 1a
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Idrott och hälsa 1
Besöksnäringen
Hållbar turism
Logi
Service och bemötande 1

Skola
Bäckadalsgymnasiet Länk till annan webbplats.