Jönköpings kommun

Dispens i engelska

Om du inte har haft möjlighet att läsa engelska i grundskolan kan du i vissa fall ändå anses behörig.

En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande

  1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning och
  2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Så här ansöker du om dispens från krav på godkänt betyg i engelska

Ansök på blanketten nedan. Ansökan och bilagor lämnas senast den 10 maj till din studie- och yrkesvägledare (som skickar den till e-post gymnasieantagningen@jonkoping.se). Tänk på att ansökan till dispens i engelska alltid är offentlig handling, vilket även omfattar eventuella bilagor.