Jönköpings kommun

Rangordna val

Det är viktigt hur du rangordnar dina val i din ansökan till gymnasiet. Den utbildning du helst vill gå ska stå överst i din ansökan.

I din ansökan till gymnasiet ska du rangordna dina val. Den utbildning du helst vill gå, ditt förstahandsval ska stå överst och ha valnummer 1 (valnr1). Den utbildning du näst helst vill gå ska rangornas som valnummer 2 (valnr2) i din ansökan o.s.v.

Du kan bara komma in på ett av dina val. Du prövas inte mot de val i din ansökan som ligger under det val som du blir antagen till. Detta gäller även om du söker utbildningar i flera kommuner och blir antagen till flera utbildningar. Den högsta antagningen är den som gäller.

Skulle du inte komma in på ditt förstahandsval i den slutliga antagningen utan på ett lägre val, kan du välja att stå som reserv på dina högre val.

Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola för att få vägledning och mer information om din ansökan.