Jönköpings kommun

Fri kvot

Det finns ett begränsat antal platser som avsätts under vissa omständigheter.

Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som
1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller
2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Elever som bedöms i fri kvot måste uppfylla behörighetskraven för sökt program för att antagning ska kunna göras.

Så här ansöker du om prövning i fri kvot

Blankett för ansökan finns nedan. Ansökan och bilagor lämnas senast den 10 maj till din studie- och yrkesvägledare (som skickar den till gymnasieantagningen@jonkoping.se)