Jönköpings kommun

Antagning

Tidslinje som visar viktiga datum för antagningen till gymnasiet

Preliminärt antagnings­besked, 10 april

Du som sökt via ansökningswebben loggar in där för att se ditt preliminära antagningsbesked.

Tänk på att det preliminära resultatet kan förändras till den slutliga antagningen. Det preliminära antagningsbeskedet är baserat på ditt höstterminsbetyg från årskurs 9 och ger dig en uppfattning om hur ditt meritvärde ligger till i jämförelse med övriga sökande.

Du ska inte svara på ditt preliminära antagningsbesked.

Om du är folkbokförd i annan kommun
Söker du utbildningar i vårt antagningsområde men är folkbokförd i annan kommun får du hem ett preliminärt antagningsbesked med posten.

Om du har sökt till andra kommuner
Om du har sökt till gymnasieskolor på flera olika orter i landet kommer du att få ett preliminärt antagningsbesked från varje antagningskansli.

Slutligt antagnings­besked,1 juli

Du som sökt via ansökningswebben loggar in där för att se ditt slutliga antagningsbesked.

Svara senast 31 juli
Senast den 31 juli måste du svara på ditt antagningsbesked och tacka ja eller nej till erbjuden plats. Du svarar på ansökningswebben och ser samtidigt en bekräftelse på att ditt svar har registrerats.

Inte antagen till ditt förstahandsval
Du som inte är antagen på ditt förstahandsval måste även ange om du vill stå kvar som reserv till högre val.

Att vara reserv innebär att du står i kö till program som du sökt. Du kan bara vara reserv till val som du är behörig till och som du har rangordnat högre än det val du kommit in på. Om du till exempel är antagen till val 3 kan du vara reserv till val 1 och 2.

Om du är folkbokförd i annan kommun
Söker du utbildningar i vårt antagningsområde men är folkbokförd i annan kommun får du hem ett antagningsbesked med posten. På antagningsbeskedet står det hur du ska svara via vår ansökningswebb.

Om du har sökt till andra kommuner
Om du har sökt till gymnasieskolor på flera olika orter i landet kommer du att få ett antagningsbesked från varje antagningskansli. Du ska svara på alla slutliga antagningsbesked du får, tänk på att du bara kan tacka ja till en utbildning.

Svara på slutligt antagningsbesked, senast 31 juli

Svara senast 31 juli
Senast den 31 juli måste du svara på ditt antagningsbesked och tacka ja eller nej till erbjuden plats. Du svarar på ansökningswebben och ser samtidigt en bekräftelse på att ditt svar har registrerats.

De här svaralternativen har du:

Om du kommit in på ditt förstahandsval behöver du bara tacka JA eller NEJ:
7. Jag tackar JA till erbjuden plats.
Du tackar ja till den plats du kommit in på och står inte i reservkö till något annat program.

8. Jag tackar NEJ till erbjuden plats.
Du tackar nej till den plats du kommit in på och står inte heller i reservkö till något annat program. Du har då ingen plats på något gymnasieprogram.

Om du kommit in på ett lägre val har du flera svarsalternativ:
1. Jag tackar JA till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv
Du har fortfarande chans att komma in på ett högre val i reservantagningen.
OBS! Om du kommer in på ett högre val har du inte kvar din tidigare erbjudna plats.

2. Jag tackar JA till erbjuden plats och vill INTE stå kvar som reserv.
Du tackar ja till den plats du kommit in på och vill inte ha något av dina högre val

3. Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv
Du tackar nej till den plats du kommit in på men vill stå kvar som reserv till dina högre val. OBS! Du bör mycket noga tänka igenom beslutet att tacka nej till en erbjuden plats. Att bara stå som reserv på högre val kan vara chansartat.

4. Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill INTE stå kvar som reserv
Du tackar nej till den plats du kommit in på och vill inte heller stå kvar som reserv till dina högre val. Du vill inte gå på gymnasiet alternativt du har kommit in på sökt utbildning i annan kommun.

Om du inte kommit in på något val har du två svarsalternativ:
5. Jag vill delta i reservantagningen.
Du vill stå i reservkö till alla val du är behörig till.

6. Jag vill INTE delta i reservantagningen.
Du vill inte stå i reservkö och kommer inte att vara med i reservantagningen.

Reserv­antagning, 7 aug-15 sep

När svarstiden för den slutliga antagningen har passerat vet vi om några elever har tackat nej till sin erbjudna plats och om det då finns lediga platser.

Reservantagningen till lediga platser startar den 7 augusti. Under reservantagningen fyller vi lediga platser och du som står i reservkö har då chans att komma in.

Högre turordningsnummer i reservantagningen
Ibland händer det att elever backar i turordningen och får ett högre nummer på reservlistan. Det beror på att det tillkommit en sökande som har ett högre meritvärde

Reservantagen på dina högre val
Om du under reservantagningen blir antagen på något av dina högre val kommer du att få ett nytt antagningsbesked som du kan se på ansökningswebben.

Vi kontaktar dig - håll kontaktuppgifter uppdaterade
Från och med den dag reservantagningen startar kontaktar gymnasieantagningen alla reserver i turordning via sms (om vi inte har mobilnummer kontaktar vi via e-post) om det finns ledig plats.

Om du står först i kön till ledig plats kommer gymnasieantagningen att försöka nå dig via de kontaktuppgifter du har uppgett. Om vi inte får kontakt med dig under tre dagar i följd går vi vidare till nästa reserv på listan.

Tänk på att det är mycket viktigt att du som är reserv håller dina kontaktuppgifter uppdaterade då det är ditt eget ansvar att se till att du är nåbar. Registrera gärna ett extra mobilnummer, till exempel till en vårdnadshavare, för säkerhets skull.

Efter 15 september - ansvar hos respektive skola
Efter 15 september är det respektive gymnasieskola som ansvarar för reservantagningen. Om du då vill höra om möjligheten att få en plats kontaktar du din studie- och yrkesvägledare som hjälper dig vidare.

Har du glömt ditt lösenord?

Du beställer ditt lösenord via ansökningswebben genom att klicka på e-tjänsten "Hämta ditt lösenord här". Lösenordet skickas till den e-postadress som finns registrerad hos oss, vanligtvis din e-post i skolan. Det kommer att visas en röd text med information om att lösenordet har skickats.

Användarnamn är ditt personnummer (10 siffror).

Ansökningswebben Länk till annan webbplats.