Jönköpings kommun

Spetsutbildning Teater

Bild som visar elever som som får regi, eleverna har vita masker.

Scenkonst teater är en riksrekryterande spetsutbildning på Estetiska programmet, inom inriktningen Teater på Per Brahegymnasiet.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa din konstnärlighet inom teater som scenkonstområde. Genom att skapa teaterföreställningar i olika konstnärliga praktiker får du som elev möjlighet att kommunicera dina tankar och utveckla idéer både enskilt och i grupp. Under utbildningen får du uppleva att teater som scenkonst fyller en viktig funktion och har en plats i vårt samtida kulturliv och i det moderna samhället.

På spetsutbildningen i teater får du utveckla din kreativitet, fantasi och konstnärliga lust.

Samarbete med högskolan

Per Brahegymnasiet har ett samarbete med Högskolan för scen och musik i Göteborg (HSM). Under utbildningen kommer ni att göra studieresor och ha besök från HSM.

Vidare studier

Utbildningen ger dig mycket goda förutsättningar att söka fortsatta sceniska utbildningar och högskoleutbildningar.

På Per Brahegymnasiets hemsida kan du läsa mer om vilka behörigheter och meritpoäng du får med dig från Estetiska programmet.

Per Brahegymnasiet, Estetiska programmet Länk till annan webbplats.

Färdighetsprov

Vid urval bland behöriga sökande till en riksrekryterande estetisk spetsutbildning för
det estetiska programmet i gymnasieskolan ska, förutom till betygen, hänsyn tas till ett
prov för bedömning av den sökandes färdigheter. Per Brahegymnasiet ansvarar för färdighetsprovet, du kan läsa mer om detta på deras hemsida.

pdf; Allmän information om färdighetsprov på Per Brahegymnasiet Pdf, 177.2 kB.

Ansökningskod

ESTEA0S

Estetiska programmet; Teater (spetsutbildning) är riksrekryterande.

Foto: En Produktionsbyrå