Jönköpings kommun

Spetsutbildning Musik

Bild som visar mikrofon framför kör av elever. Eleverna är enhetligt klädda i svart.

Musik är en riksrekryterande spetsutbildning på Estetiska programmet, inom inriktningen Musik på Per Brahegymnasiet.

Utbildningen fördjupar kvalitén när det gäller kommunikation och samspel i ensemblespel. Du ges möjligheter till utveckling på ditt instrument eller din sång och i olika ensembler, både volkalt och intrumentalt. Konserter och framträdanden kommer att ha en central plats i din utbildning. Utbildningen ger dig en god grund för fortsatta högre musikstudier och framtida yrkesverksamhet inom musik.

Samarbete med högskolan

Per Brahegymnasiet har ett samarbete med Högskolan för scen och musik (HSM) i Göteborg. Under utbildningen kommer ni att göra studieresor och ha besök från HSM.

Vidare studier

Utbildningen är högskoleförberedande. Den ger dig flera valmöjligheter i framtiden och en grund till vidare utbildningar inom såväl musikområdet som mot andra utbildningsområden.

På Per Brahegymnasiets hemsida kan du läsa mer om vilka behörigheter och meritpoäng du får med dig från Estetiska programmet.

Per Brahegymnasiet, Estetiska programmet Länk till annan webbplats.

Färdighetsprov

Vid urval bland behöriga sökande till en riksrekryterande estetisk spetsutbildning för
det estetiska programmet i gymnasieskolan ska, förutom till betygen, hänsyn tas till ett
prov för bedömning av den sökandes färdigheter. Per Brahegymnasiet ansvarar för färdighetsprovet, du kan läsa mer om detta på deras hemsida.

pdf; Allmän information om färdighetsprov på Per Brahegymnasiet Pdf, 177.2 kB.

Ansökningskod

ESMUS0S

Estetiska programmet; Musik (spetsutbildning) är riksrekryterande.

Foto: En Produktionsbyrå