Jönköpings kommun

Spetsutbildning Estetik och media

Bild som visar elev framför dataskärmar där hon jobbar med en skoluppgift om Astrid Lindgren

Digital design är en riksrekryterande spetsutbildning på Estetiska programmet, inom inriktningen Estetik och media på Per Brahegymnasiet.

Utbildningen ger dig praktiska kunskaper i digital design t. ex. inom grafisk layout, stillbild, rörlig bild och animation. Utbildningen ger dig också goda kunskaper i kommunikation. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att skapa och kommunicera dina tankar samt utveckla idéer både genom enskilda arbeten och gemensamma projekt.

Arbetsprocessen kommer att dokumenteras digitalt både för att visa på din
utveckling och för att du ska ha möjliga färdighetsprov till att söka högre konstnärliga utbildningar med. Era arbeten kommer att synas ute i samhället och möta en publik, både traditionellt i utställningshallar men också digitalt och du kommer därför att tränas på att presentera dina produktioner på ett professionellt vis.

Samarbete med högskolan

Per Brahegymnasiet har ett samarbete med Jönköping University (JU) och Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet. Under utbildningen kommer ni att ha föreläsningar på JU och få en en inblick i högskolestudierna.

Vidare studier

Utbildningen är högskoleförberedande. Den ger dig flera valmöjligheter i framtiden och en mycket god grund till vidare utbildningar inom såväl medie- och kommunikationsområdet som mot andra utbildningsområden.

På Per Brahegymnasiets hemsida kan du läsa mer om vilka behörigheter och meritpoäng du får med dig från Estetiska programmet.

Per Brahegymnasiet, Estetiska programmet Länk till annan webbplats.

Färdighetsprov

Vid urval bland behöriga sökande till en riksrekryterande estetisk spetsutbildning för
det estetiska programmet i gymnasieskolan ska, förutom till betygen, hänsyn tas till ett
prov för bedömning av den sökandes färdigheter. Per Brahegymnasiet ansvarar för färdighetsprovet, du kan läsa mer om detta på deras hemsida.

pdf; Allmän information om färdighetsprov på Per Brahegymnasiet Pdf, 177.2 kB.

Ansökningskod

ESEST0S

Estetiska programmet; Estetik och media (spetsutbildning) är riksrekryterande.

Foto: En Produktionsbyrå