Jönköpings kommun

Spetsutbildning Bild och form

Bilden visar en elev som tecknar.

Konst och design är en riksrekryterande spetsutbildning på Estetiska programmet, inom inriktningen Bild och form på Per Brahegymnasiet.

Utbildningen kombinerar hantverksmässiga färdigheter och teoretiska kunskaper
inom konst- och produktutveckling vilket tillsammans med en bred digital kompetens
ger dig en god grund för fortsatta högskolestudier och framtida yrkesverksamhet
inom konst- och designområdet. Du får möjlighet att utveckla din förmåga
att skapa och kommunicera dina tankar samt utveckla idéer både genom enskilda arbeten och gemensamma projekt.

Reflektion och analys ingår som viktiga delar i utbildningen och du kommer att arbeta med en digital portfolio där du visar hela din arbetsprocess i text och bild. Era arbeten kommer att synas ute i samhället och möta en publik. Under utbildningen får ni uppleva att konst
och design fyller en viktig funktion och har en plats i vårt samtida kulturliv och i det
moderna samhället.

Samarbete med högskolan

Per Brahegymnasiet har ett samarbete med Göteborgs universitet, HDK-Valand - Högskolan för konst och design. Under utbildningen kommer ni att göra studieresor och ha besök från HDK.

Vidare studier

Utbildningen ger dig mycket goda förutsättningar att söka vidare till olika förberedande konstnärliga utbildningar och till olika konstnärliga högskolor.

På Per Brahegymnasiets hemsida kan du läsa mer om vilka behörigheter och meritpoäng du får med dig från Estetiska programmet.

Per Brahegymnasiet, Estetiska programmet Länk till annan webbplats.

Färdighetsprov

Vid urval bland behöriga sökande till en riksrekryterande estetisk spetsutbildning för
det estetiska programmet i gymnasieskolan ska, förutom till betygen, hänsyn tas till ett
prov för bedömning av den sökandes färdigheter. Per Brahegymnasiet ansvarar för färdighetsprovet, du kan läsa mer om detta på deras hemsida.

pdf; Allmän information om färdighetsprov på Per Brahegymnasiet Pdf, 177.2 kB.

Ansökningskod

ESBIL0S

Estetiska programmet; Bild och formgivning (spetsutbildning) är riksrekryterande.

Foto: Patrik Svedberg