Jönköpings kommun

Gymnasieprogram som inte startar läsåret 2024/25

Här kan du se vilka program och inriktningar som inte startar i Jönköpings kommun och i Region Jönköpings län läsåret 2024/25.

Skolor som inte startar ett program eller en inriktning som erbjudits under valperioden till gymnasiet ansvarar för att alla elever som sökt programmet eller inriktningen kontaktas. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att ersätta valet med nytt val.

Gymnasieprogram och inriktningar som inte startar

  • Ekonomiprogrammet på Drottning Blankas gymnasieskola
  • Lärlingsform; Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Bäckadalsgymnasiet
  • Inriktning Estetik och media (spetsutbildning) inom Estetiska programmet på Per Brahegymnasiet
  • Humanistiska programmet på Per Brahegymnasiet
  • Yrkesintroduktion; mot El- och Energiprogrammet på Fenix kultur- och kunskapscentrum
  • Inriktning Fritid och hälsa inom Barn- och fritidsprogrammet på Fenix kultur- och kunskapscentrum