Jönköpings kommun

Behörighet

För att kunna vara med och konkurrera om plats på det program du söker behöver du ha den behörighet som krävs. Kraven på behörighet ser olika ut för olika program.

Nationellt program

För att vara behörig till ett nationellt program måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Under rubrikerna Yrkesprogram och Högskoleförberedande program kan du se hur många fler ämnen du måste ha godkända betyg i för att vara behörig.

Yrkesprogram
För att vara behörig till ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare fem ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i minst åtta ämnen.

Behörighet tilll Yrkesprogram Pdf, 26.5 kB.

Högskoleförberedande program
För att vara behörig till ett högskoleförberedande program måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i nio ämnen till. Det innebär att det krävs godkända betyg i minst tolv ämnen.

Vilka de nio ämnena är beror på vilket program du vill gå.

Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet:
Fyra av de nio övriga ämnena du måste ha godkänt betyg i är geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet:
Tre av de nio övriga ämnena du måste ha godkänt betyg i är biologi, fysik och kemi.

Estetiska programmet:
De nio övriga ämnena kan vara vilka som helst. Du kan även behöva genomföra färdighetsprov till den eller de inriktningar du söker.

Behörighet till Högskoleförberedande program Pdf, 28.3 kB.

Särskilda antagningskrav

Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsutbildningar, kan ha särskilda antagningskrav och ibland prov. Kolla för säkerhets skull direkt med den skola du är intresserad av vad som gäller.

Introduktionsprogram - om du inte är behörig

Du som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program kan gå ett introduktionsprogram. Vilket av de fyra introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar godkända betyg i och vilket nationellt program du senare vill komma in på.

Inget av introduktionsprogrammen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan. Efter avslutat introduktionsprogram får du ett gymnasieintyg.

Behörighetskrav för introduktionsprogram

Kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola för mer information.