Jönköpings kommun

VVScollege

Bild med elever och lärare i verkstadsmiljö

VVScollege är ett samarbete mellan bransch och skola som ser till att du får en bra utbildning som förbereder dig inför lärlingstiden.

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp. Efter utbildningen kan du börja jobba direkt eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Erik Dahlbergsgymnasiet är en certifierad gymnasieskola av VVS-branschens yrkesnämnd. Det innebär att vi stolt kan kalla oss ett VVS-college.

Genom certifieringen säkerställer vi att du får den bästa tänkbara utbildningen och ges rätt förutsättningar att lyckas med de utmaningar du kommer ställas inför under ditt kommande yrkesliv.

Nära samarbete med arbetslivet

Att vara ett VVS-college ställer krav på oss som skola. Det handlar om att ha utbildad personal, ändamålsenliga lokaler och verkstäder samt ett nära branschsamarbete när det kommer till APL (praktik). Hos oss kommer branschen till skolan och träffar er elever, bland annat när det handlar om att bedöma gymnasiearbetet i årskurs 3.

Företag från branschen medverkar under våra programråd och är en aktiv del i programmets utveckling. Samarbetet mellan bransch och skola är en nyckel för bra gymnasieutbildning.

Gymnasieskolor och program som ingår i VVScollege:

Erik Dahlbergsgymnasiet, VVS- och fastighetsprogrammet Länk till annan webbplats.