Jönköpings kommun

Teknikcollege

Elev framför robot i industrimiljö

Teknikcollege ser till att din utbildning matchar de behov som Sveriges spännande teknik- och industriföretag har så att du är mer förberedd för arbetslivet eller vidare studier efter gymnasiet.

Att utvecklas inom teknik ger möjligheter

Att utvecklas och höja din kompetens inom teknik på olika sätt, både praktiskt och teoretiskt, ger dig möjligheter i ditt senare arbetsliv.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där man arbetar för att ha regelbunden kontakt med arbetslivet och lokala företag under tiden man pluggar. Utbildningarna strävar efter att ha regelbundna föreläsningar från företag i aktuella branscher, utbildade APL-handledare och skarpa företagsprojekt eller studiebesök.

Plugga för ett spännande arbetsliv

Teknikcollege vill stärka kopplingen mellan miljö- och klimatfrågor och teknikutveckling. Där finns framtidens jobb med att utveckla mer hållbara lösningar och produkter eller tjänster. Du kan påverka miljön på flera sätt, också genom vilka utbildningsval du gör och genom ditt framtida arbete. I vår region finns många teknikföretag, många av dem finns på en internationell marknad. Tänk att ha världen som arbetsfält.

Välj en utbildning som ger jobb

Under utbildningen får du möjlighet att knyta viktiga kontakter med lokala företag som även varit med och påverkat utbildningen.

Teknikcollege är ingen egen skola utan en samverkansplattform mellan olika kommuner, utbildningar och företag för att få fram rätt kompetens till industrin. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare.

Titta gärna på vår film om några efterfrågade yrkesroller inom företagen i Teknikbranschen och tillverkningsindustrin, som är en stor del av arbetsmarknaden i vår region, samt information om utbildningar som kvalitetsäkrats av Teknikcollege.

Kontakt

Ta gärna kontakt med respektive program eftersom utbildningarnas inriktningar och upplägg skiljer sig åt. Ring eller mejla gärna Malin Blomqvist 036-10 29 72 som är processledare för Teknikcollege Södra Vätterbygden om du undrar över något.

Gymnasieskolor och program som ingår i Teknikcollege Södra Vätterbygden:

Bäckadalsgymnasiet, El- och energiprogrammet (inriktning automation) Länk till annan webbplats.

Erik Dahlbergsgymnasiet, Teknikprogrammet Länk till annan webbplats.

Fenix Kultur- och kunskapscentrum, Industritekniska programmet Länk till annan webbplats.

Fenix Kultur- och kunskapscentrum, Teknikprogrammet Länk till annan webbplats.

Lärlingsakademin, Industritekniska programmet Länk till annan webbplats.