Jönköpings kommun

Motorbranschcollege

Tre elever undersöker framvagn på bil

Motorbranschcollege ser till att din utbildning matchar det kompetensbehovet som arbetsgivarna har så att du är väl förberedd för arbetslivet som väntar efter gymnasiet.

Vi ger dig kontakt med arbetslivet redan på gymnasiet

Fordons- och transportprogrammet på Bäckadalsgymnasiet certifierades som Motorbranschcollege 2019. Skolan erbjuder inriktningar inom personbil, lastbil och mobila maskiner samt karosseri och lackering. Vi samarbetar på olika sätt med lokala företag inom våra olika inriktningar. Det gör att du som studerar på Motorbranschcollege kommer att stå bra rustad för den arbetsmarknad som väntar efter skolan.

Utbildning inom en modern bransch

Motorbranschen kännetecknas av en snabb teknisk utveckling. Yrkenas innehåll har förändrats mycket de senaste tio åren, inte bara vad gäller tekniska kunskaper utan även sättet att arbeta, liksom behovet av språkkunskaper. På ett Motorbranschcollege läggs stor vikt på ett nära och strukturerat samarbete mellan skolan, företag och bransch. Företagens engagemang är centralt, eftersom det är genom ett starkt stöd från motorbranschens företag som skolan får rätt verktyg för att kunna erbjuda dig en relevant utbildning för arbetslivets behov.

För att bli ett Motorbranschcollege ska gymnasieskolans fordonstekniska utbildning möta sex kriterier som säkerställer utbildningens kvalitet gentemot elever och arbetsmarknaden.

Kriterierna omfattar:

  • En säkrad kompetensförsörjning
  • En stärkt samverkan mellan skolan och branschen
  • Kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • En god kompetensutveckling av yrkeslärarna
  • Ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • Ett kvalitessäkrat arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Du som utbildar dig inom Motorbranschcollege får ett intyg eller ett diplom efter slutförd utbildning och godkänd yrkesexamen.

Gymnasieskolor och program som ingår i Motorbranschcollege:

Bäckadalsgymnasiet, Fordons- och transportprogrammet Länk till annan webbplats.