Jönköpings kommun

Gymnasie­särskolans program

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för dig som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav, på grund av utvecklingsstörning eller hjärnskada.

I gymnasiesärskolan får du en anpassad utbildning med hög kvalitet. Den är utformad så att du ska utvecklas som person, förberedas för arbete, studier eller annan sysselsättning och för att du ska kunna leva ett aktivt liv som vuxen med samhällsgemenskap och delaktighet.

Gymnasiesärskolan består av nationella och individuella program.

Nationella program

På de nationella programmen läser du gymnasiesärskolegemensamma och programgemensamma ämnen. Du läser även fler ämnen som ger dig mer kunskaper inom det område du valt. De ämnena kallas för programfördjupning. Du gör också ett individuellt val och får själv välja några kurser som du är intresserad av och som skolan erbjuder.

På de nationella programmen är arbetsplatsförlagt lärande, APL, en viktig del där du får kontakt med arbetslivet.

Individuella program

För dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program finns det individuella programmet. Utbildningen på det individuella programmet ger dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. På detta program läser du ämnesområden och om skolan anser att det är till nytta för dig kan du även ha praktik.

Administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering (AHADM) är till för dig som vill arbeta inom handel eller med administration.

Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta på ett varulager. Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Bäckadalsgymnasiet: Administration, handel och varuhanteringlänk till annan webbplats

Skolverket: Administration, handel och varuhanteringlänk till annan webbplats

Fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering (FGFOR) är ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering.

Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Bäckadalsgymnasiet: Fordonsvård och godshanteringlänk till annan webbplats

Skolverket: Fordonsvård och godshanteringlänk till annan webbplats

Hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri (HRHOT) är till för dig som vill arbeta med matlagning, bakning och livsmedel.

Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta med att ta hand om gäster på hotell och restaurang. Du ska tycka om att arbeta med service och trivas i mötet med olika människor.

Bäckadalsgymnasiet: Hotell, restaurang och bagerilänk till annan webbplats

Skolverket: Hotell, restaurang och bagerilänk till annan webbplats

Hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg (HOHAL) är till för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar och situationer.

Det kan handla om arbete inom till exempel fritidsverksamhet och förskola. Det kan också handla om arbete med äldre personer och deras behov av vård och omsorg. Programmet passar också dig som är intresserad av frågor som handlar om hur kost och motion kan påverka oss människor. Du ska tycka om att arbeta med människor och vilja arbeta på ett serviceinriktat sätt.

Bäckadalsgymnasiet: Hälsa, vård och omsorglänk till annan webbplats

Skolverket: Hälsa, vård och omsorglänk till annan webbplats

Skog, mark och djur

Programmet skog, mark och djur (SKSKO) är till för dig vill arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk.

Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård. Det kan också vara arbete med att ta hand skogen eller att på olika sätt sköta miljön i landskapet. Är du intresserad av djurskötsel passar det här programmet också för dig.

Detta är ett program som drivs i samarbete med Region Jönköpings län.

Tenhults naturbruksgymnasium: Skog, mark, djurlänk till annan webbplats

Stora Segerstad naturbrukscentrum: Skog, mark, djurlänk till annan webbplats

Skolverket: Skog, mark och djurlänk till annan webbplats

Individuella programmet

Individuella program (IAIND) i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3 600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper.

På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn bestämmer vad eleven kan kombinera.

Sandagymnasiet: Individuella programmetlänk till annan webbplats

Skolverket: Individuella programlänk till annan webbplats