Jönköpings kommun

Gymnasieprogram som inte startar läsåret 2023/24

Här kan du se vilka program och inriktningar som inte startar i Jönköpings kommun och i Region Jönköpings län läsåret 2023/24.

Skolor som inte startar ett program eller en inriktning som erbjudits under valperioden till gymnasiet ansvarar för att alla elever som sökt programmet eller inriktningen kontaktas. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att ersätta valet med nytt val.

Gymnasieprogram och inriktningar som inte startar

  • Humanistiska programmet; Per Brahegymnasiet