Jönköpings kommun

Gymnasieprogram som inte startar läsåret 2022/23

Här kan du se vilka program och inriktningar som inte startar i Jönköpings kommun och i Region Jönköpings län läsåret 2022/23.

Skolor som inte startar ett program eller en inriktning som erbjudits under valperioden till gymnasiet ansvarar för att alla elever som sökt programmet eller inriktningen kontaktas. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att ersätta valet med nytt val.

Gymnasieprogram och inriktningar som inte startar

  • Naturbruksprogrammet; inriktning trädgård (NBTRA) på Tenhults Naturbruksgymnasium
  • Naturbruksprogrammet; inriktning naturturism (NBNAT) på Stora Segerstads Naturbrukscentrum
  • Industritekniska programmet; (INSVE) och (INSVE0L) på Praktiska
  • Teknikprogrammet; (TE) på Bäckadalsgymnasiet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA); på Kungsgymnasiet