Jönköpings kommun

Gymnasieprogram som inte startar läsåret 2021/22

Här kan du se vilka program och inriktningar som inte startar i Jönköpings kommun läsåret 2021/22.

Skolor som inte startar ett program eller en inriktning som erbjudits under valperioden till gymnasiet ansvarar för att alla elever som sökt programmet eller inriktningen kontaktas. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att ersätta valet med nytt val.

Gymnasieprogram och inriktningar som inte startar

 • Hotell- och turismprogrammet; (HT) Skolförlagt på Bäckadalsgymnasiet
  (HT) erbjuds i lärlingsform på Bäckadalsgymnasiet
 • Programinriktat val; mot Hotell- och turismprogrammet (IMVHT) på Bäckadalsgymnasiet
 • Teknikprogrammet; (TE) på Bäckadalsgymnasiet
 • Programinriktat val; mot Teknikprogrammet (IMVTE) på Bäckadalsgymnasiet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet; (SA) på Kungsgymnasiet
 • Programinriktat val; mot Samhällsvetenskapsprogrammet (IMVSA) på Kungsgymnasiet
 • Fordons- och transportprogrammet; Transport, lärling (FTTRA0L) på Praktiska
 • Industritekniska programmet; Svetsteknik (INSVE) på Praktiska
 • Industritekniska programmet; Svetsteknik, lärling (INSVE0L) på Praktiska
 • Programinriktat val; mot Industritekniska programmet (IMVIN) på Praktiska
 • Yrkesintroduktion; mot Industritekniska programmet (IMYIN) på Praktiska
 • Yrkesintroduktion; mot Industritekniska programmet, lärlingsliknande utbildning (IMYIN0L) på Praktiska
 • Samhällsvetenskapsprogrammet; (SA) på Vettergymnasiet
 • Naturvetenskapsprogrammet; (NA) på Thoren Business School